TÜRKİYE İŞ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TANIYALIM

 

 

Gözden Geçirilmiş 2. Baskı

 

Yayın No: 323

ANKARA – 2005

 

 

Bu kitapçıkla ilgili, her türlü yayın ve kullanma hakkı Türkiye İş Kurumu’na aittir ve her hakkı saklıdır. Kitapçığın tamamı veya bir bölümü bir başka kurum veya şahıs tarafından bastırılamaz ve çoğaltılamaz.

 

 

ÖNSÖZ

 

Türkiye İş Kurumu, mesleklerle ilgili bilgi birikiminin basılı ve görsel araçlarla geliştirilmesi yönünde son yıllarda yoğun bir çaba içindedir. Bu çalışmalarda meslek seçme aşamasındaki gençlerin yoğun olarak ilgi duydukları alanlara öncelik verilmektedir.

 

Ülkemizde nüfus artışının devam ediyor olması ve genç bir nüfusa sahip olmamız eğitim - öğretim hizmetlerinin önemini bir kat daha artırmakta, bu hizmetlerin geliştirilmesini, verimliliğinin artırılarak yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Gençlerle yapılan görüşmelerde öğretmenlik mesleğine yoğun ilgi duydukları ancak, bu mesleği yeterince tanımadıkları gözlemlenmiştir.

 

Bu ihtiyaç doğrultusunda hazırlanmış olan bu yayının amacı; meslek seçim aşamasında olan gençlere eğitim - öğretim alanındaki, meslekleri objektif ve bilinmeyen yönleriyle tanıtmak ve bu suretle daha sağlıklı karar vermelerine yardımcı olmaktır.

 

Bu dokümanın, belirtilen amaçların gerçekleşmesinde yararlanılabilecek önemli bir kılavuz olacağını umuyorum. Bu çalışmalarda katkısı olan ilgililere teşekkür ediyor, sevgili gençlerimize başarılar diliyorum.

 

Namık ATA

Genel Müdür V.

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Giriş

Öğretmen yetiştirmenin Tarihçesi

İlkokul ve İlköğretim Okullarına Öğretmen Yetiştirme

Genel Liselere Öğretmen Yetiştirme

Mesleki ve Teknik Liselere Öğretmen Yetiştirme

Öğretmende Olması Gereken Nitelikler

Üniversitelerde Öğretmenlik Mesleğinin Eğitiminin Verildiği Ana Bilim Dalları ve Bölümler

İlköğretim Bölümü

Türkçe Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Özel Eğitim Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Teknik Eğitim Bölümü

Mesleki Eğitim Bölümü

Öğretmenlik Mesleklerinin Alfabetik Olarak Tanımlanması

Beden Eğitimi Öğretmeni

Besin / Gıda Teknolojisi - Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni

Bilgisayar Öğretmeni

Biyoloji Öğretmeni

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu Öğretmeni

Coğrafya Öğretmeni

Deri Teknolojisi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni (İlköğretim)

Diş Protez Öğretmeni

Döküm / Endüstriyel Döküm Öğretmeni

Elektrik Öğretmeni

Elektronik / Telekomünikasyon Öğretmeni

El Sanatları / Dekoratif Sanatlar Öğretmeni

Felsefe Grubu Öğretmeni

Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Fizik Öğretmeni

Fotoğrafçılık Öğretmeni

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeni

Gemi İnşa Öğretmeni

Giyim / Hazır Giyim / Moda Tasarımı Öğretmeni

Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni

Güverte Öğretmeni

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni

İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitim) Öğretmeni

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

Kimya Öğretmeni

Klasik Ciltçilik Öğretmeni

Kuaförlük / Cilt Bakımı Öğretmeni

Kütüphanecilik Öğretmeni

Makine / Tesviye / Kalıp Öğretmeni

Makine Ressamlığı Öğretmeni

Matematik Öğretmeni

Matbaa Öğretmeni

Mahalli İdareler Grubu Öğretmeni

Metal İşleri Öğretmeni

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni

Model Öğretmeni

Motor (Otomotiv) Öğretmeni

Muhasebe Grubu Öğretmeni

Müzik Öğretmeni

Nakış Öğretmeni

Okul Öncesi Öğretmeni / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni

Psikoloji Öğretmeni

Plastik İşleme / Plastik Teknolojisi Öğretmeni

Radyo - Televizyon Öğretmeni

Rehabilitasyon Öğretmeni

Rehber Öğretmen

Resim / Grafik Öğretmeni

Resim İş / Resim Öğretmeni

Sağlık Bilgisi / Sağlık Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni

Sanat Tarihi Öğretmeni

Seramik Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Su Ürünleri Öğretmeni

Süs Bitkileri Öğretmeni

Tarih Öğretmeni

Tekstil Öğretmeni

Trikotaj Öğretmeni

Tesisat Teknolojisi Öğretmeni

Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmeni

Türkçe Öğretmeni

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Uçak Bakım Teknisyenliği Gövde - Motor hizmetleri Öğretmeni

Yapı / Yapı Ressamlığı / Harita ve Kadastro Öğretmeni

Yabancı Dil Öğretmeni

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni

Yararlanılan Kaynaklar

 

GİRİŞ

 

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. Bu süreçte biri öğrenme, diğeri ise öğretme olarak iki önemli faaliyet söz konusudur. Milli Eğitim Temel Kanununda öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili  yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Sözlük anlamı olarak baktığımızda öğretmen; bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bilgileri öğretmeyi kendisine meslek edinmiş kimsedir diyebiliriz.
 
Eğitim sisteminde  öğretmenin önemli bir yeri vardır.  Çalışılan alan öğrenci,  yani insan olduğu için de öğretmenin daha üst ve daha fazla niteliklere sahip olması gerekmektedir. Toplumsal değerler ve bilgi, ‘’öğretmen’’ aracılığıyla öğrencilere aktarılmaktadır. Bu yüzden, öğretmenin  geniş bir genel kültüre, sağlam bir alan bilgisine ve güçlü bir meslek bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu özellikleri kazanabilmesi için öğretmen en iyi şekilde yetiştirilmelidir.
 
2000’li yıllarda bilim ve teknolojideki gelişmeler, bilgiyi hem nitelik, hem de nicelik olarak artırmaktadır. Toplumların değişmesinde bilginin birikimli gücü, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi hızlandırmıştır. Bilgi toplumu, bireyi bilgiyle donatan ve sorun çözme yeteneğine kavuşturan toplumdur. Bilgi toplumunda bilginin alternatifi yine bilgidir. Bilginin ayrıcalıklarıyla donatılmış bir meslek olan öğretmenlik 21.yüzyılda da, zevkli, ilginç, ilginç olduğu kadar da zor ve iddialı olmaya devam edecektir. Ancak bu mesleği yapabilecek kişilerin titizlikle seçilmesi ve yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin yetiştirilmesi bir sisteme bağlanarak, niteliklerinin daha da geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Öğretmenlik mesleği dinamik, sürekli gelişen, teknolojik gelişmelerden etkilenen bir meslek olduğu için bu niteliklerin sürekli geliştirilmesi gerekmektedir.
 
Ancak, öğretmenlik mesleğinin arzu edilen düzeye getirilmesi ve öğretmenlerin nitelikli hale gelebilmeleri için öncelikle bu mesleğe özgü görev tanımları yapılmalı,  bir öğretmenin sahip olması gereken nitelikler belirlenerek, bu mesleği seçme aşamasında olanlar bilgilendirilmelidir.
 
Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, çağdaş öğretmen günümüz eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, 21. yüzyılın bilgi toplumunda öğrencileri geleceğe hazırlayabilecek yeterlikte olmalıdır.
 
Unutulmamalıdır ki, bir toplumda iz bırakmış, öncü olmuş ve insanlığa büyük yararlar sağlamış olan kişiler mutlaka en az bir öğretmen tarafından yetiştirilmişlerdir. Bu   nedenle bireyi topluma ve tüm insanlığa yararlı olacak şekilde yetiştiren öğretmenlerimiz kutsal bir mesleği icra ederek toplumda çok saygın bir konumu hak etmektedirler.
 
  
 
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN TARİHÇESİ
 
İlkokullara ve İlköğretim Okullarına Öğretmen Yetiştirme
 
Bilgi toplumuna geçiş hazırlıklarının yapıldığı 2000’li yılların eşiğinde nitelikli öğretmen yetiştirme, eğitimin önemli işlevlerinden birisidir. Bilgi çağına hazırlanan ülkelerde öğretmen yetiştirmeye, öğretmen olacak kişilerin seçilmeleri ve eğitilmeleri konusuna büyük önem verilmektedir. Ülkemizde, öğretmenlerimiz ilköğretim okulları, genel liseler, mesleki ve teknik liseler olmak üzere üç temel eğitim  düzeyi esas alınarak yetiştirilmektedirler.
 
Modern anlamda ilk öğretmen okulu, 1848 yılında İstanbul’da kurulan Darülmuallimin-i Rüşti adı ile açılan okuldur. 1870 yılında ise kız ilk mekteplerine ve rüştiyelerine kadın öğretmen yetiştirmek üzere Darülmuallimat adı verilen okullar açılmıştır. Osmanlı Devletinin son zamanlarında öğretmen olmak  için yalnızca okuma yazma bilme şartı yeterli sayılmıştır.
 
Cumhuriyet dönemine geçildiği zaman, 1926 yılında çıkartılan bir kanunla iki tip öğretmen okulu oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi, Darülmuallimin devamı şeklindeki  “Şehir Öğretmen Okulları” ve yeni açılan “Köy Öğretmen Okulları” dır. Bu okullar başarısız olmaları nedeniyle 1933 yılında kapatılmıştır. Bu durum karşısında, öğretmen açığını kapatabilmek için 1937 yılında “Köy Eğitmenleri” kanunu çıkartılarak; askerliğini çavuş olarak yapan ya da ilkokul mezunu  kişiler belli bir eğitimden geçirilerek “Eğitmen” adıyla görev yapmışlardır.
 
1930’lu yılların sonunda ülke nüfusunun  büyük bir kısmının köylerde yaşaması nedeniyle köy hayatına dönük bir öğretmen tipi yetiştirmek üzere köy enstitülerinin açıldığı görülür. 1940-1948 yılları arasında 21 köy enstitüsü açılarak on beş bine yakın öğretmen yetiştirilmiştir. 1953 yılında 6234 Sayılı Kanun ile köy enstitüleri  kapatılmış, ilkokul öğretmeni yetiştiren kurumlar birleştirilerek ilk öğretmen okulları adı altında yapılandırılmıştır. 1976  yılında ise bu okullar öğretmen liseleri haline getirilmiştir.
 
1973 yılında çıkarılan 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu öğretmen yetiştirmede önemli bir değişiklik getirmiştir. Bu kanuna göre, hangi kademede olursa olsun, öğretmen adaylarına yüksek öğrenim görme şartı getirilmiştir. Bu kanun gereğince, 1974 yılından itibaren 2 yıllık eğitim enstitüleri kurulmaya başlanmıştır. 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olan öğretmen yetiştiren kurumlar bu tarihten sonra üniversitelere bırakılmıştır. 1989-90 öğrenim yılından itibaren ilkokul öğretmeni yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarının eğitim süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartılarak yeni bir dönem başlatılmıştır.
 
1997 yılında, okul öncesi ve ilköğretim basamaklarını içine alan ve her insanın alması vazgeçilmez ön koşul olan temel eğitim, “Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim” adı altında kabul edilmiştir. Bu uygulamanın başlatılmasıyla özellikle okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanlarında öğretmen yetiştirme çalışmalarına hız verilmiştir. Bu konuda  Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim fakülteleri ve YÖK’ ün iş birliği ile öğretmen yetiştirme programları yeniden düzenlenmiş ve yetiştirilecek öğretmenlerin kalitesini artırmaya yönelik tedbirler alınmıştır.
 
Genel Liselere Öğretmen Yetiştirme
 
Orta öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirme, ilkokul öğretmenlerinin yetiştirilmesinde olduğu gibi Osmanlı Devleti zamanında İstanbul’da 1891 yılında açılan Darülmuallimin-i Aliye ile gerçekleşmiştir.1923-1924 öğretim yılında bu okulların adı Yüksek Muallim Mektebi olarak değiştirilmiştir. 1950’li yılların sonunda lise ve dengi okulların öğretmen sorununu çözmek için yüksek öğretmen okulları açılmıştır. Bu okullardaki eğitime  1978-1979 öğretim yılından itibaren son verilmiştir.
 
Cumhuriyet döneminde orta öğretim okullarına öğretmen yetiştiren kurumlar olarak eğitim enstitüleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu okulların ilk örneği, Konya’da 1926 yılında açılan Orta Muallim Mektebidir. Bu okul, 1928 yılında Ankara’ya taşınarak Gazi Eğitim Enstitüsünün temelini oluşturur.Yüksek Öğretim Kanunu ile birlikte eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulları, eğitim fakültelerine dönüştürülmüştür.
 
Mesleki  ve Teknik Liselere Öğretmen Yetiştirme
 
Bu alandaki öğretmen yetiştirme çalışmalarının cumhuriyet dönemi ile başladığı görülür. Bu okulların ilk öncüsü 1934 yılında Ankara’da açılan Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu olmuştur. Bu okul, Yüksek Öğretim Kanunu  ile birlikte Gazi Üniversitesine bağlanmıştır. Halen dört fakülte bu konuda eğitim vermektedir.
 
Erkek teknik öğretmen okulları ise 1937 yılında yine Ankara’da kurulmuştur. 1974 yılında isimleri yüksek teknik öğretmen okulu  olarak değiştirilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu ile birlikte teknik eğitim fakültesi adını almıştır.
 
Ticaret liselerinin öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için 1955 yılından itibaren öğrenim süresi üç yıl olan ticaret öğretmen okulu kurulmuştur. 1965 yılında ticaret ve turizm yüksek öğretmen okulu adını alan okulun öğrenim süresi dört yıla çıkartılmıştır.Daha sonra  ise Gazi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi adını almıştır.
 
Öğretmen yetiştiren diğer bir kaynak ise 1949 yılında Ankara’da ilki açılan ilahiyat fakülteleridir. Din ve ahlak bilgisi öğretmeni yetiştiren diğer bir eğitim kurumu da 1959-1960 öğretim yılından itibaren  açılmaya başlayan yüksek İslam enstitüleri olmuştur. YÖK Yasası ile birlikte bu okullar ilahiyat fakültelerine dönüştürülmüştür.
 
Günümüzde öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişilerin fakülte mezunu oldukları, çoğunlukla da pedagojik formasyona sahip oldukları bilinmektedir. OECD ülkelerinde bir kişinin öğretmen olabilmesi için okuması gereken standart süreye, ülkemizde ulaşıldığı görülür. Öğretmen adaylarının seçimindeki nitelikler, yetiştirmedeki ölçütler, mesleğe başlayan öğretmenlerin kendilerini yenileyememeleri ve hizmet içi eğitimin yetersiz olması öğretmenlerimizin istenilen niteliklerde olmasını engellemektedir.
 
 
Öğretmende Olması Gereken Genel Nİtelİkler
 
Öğretmenlik mesleğinin bileşenleri üç temel noktada  toplanarak tanımlanabilir. Bunlar; genel kültür, konu alanı ve eğitme-öğretme yeterlilikleridir. Buna göre, genel kültür, öğretmenin mesleki rollerini yerine getirirken bunları daha etkin kılmasına yardımcı olan ve ana karakteri açısından öğretmenin eğitim sürecindeki disiplinler arası deneyim ve birikimlerini kapsamaktadır. Konu alanı öğretmenin öğretmekle yükümlü olduğu disiplinle ilgili bilgi ve  beceri düzeyi ile tutum, tavır ve alışkanlıklarıdır. Eğitme-öğretme yeterlilikleri ise öğretmenin öğrenci ile etkin bir iletişim kurmasını sağlamaktadır. Bu temel özellikler birlikte düşünüldüğünde bir öğretmende olması gereken nitelikler  aşağıda sıralanmaktadır.
 
Çağdaş bir öğretmen  konu alanına hakim olmalı; alanına giren kavram, ilke ve genellemeleri bilmeli, bunları diğer konu alanlarıyla ve günlük hayatla ilişkilendirerek  alanındaki gelişmeleri yakından izleyebilmelidir.
 
Öğrenci gelişimi ile ilgili olarak öğrenciyi tanıma becerisine sahip olmalı, bireysel farklılıkları görebilmeli, öğrencinin gelişimi ile öğrenmesi arasında bağ kurabilmeli, öğrenciye yön verici etkinliklerde bulunabilmeli, empatik olmalı, öğrencinin problemlerinin  çözülmesinde yardımcı olabilmeli, fiziksel ve zihinsel yönden farklılığı olan öğrencilerin eğitim öğretimlerine devam edebilecekleri tedbirleri ve çevrenin öğrenciyi olumlu yönde etkilemesini sağlayıcı tedbirleri alabilmelidir.
 
Çağdaş bir öğretmen öğretim hedef-davranışlarını saptayabilmeli ve öğretim yöntemlerini belirleyebilmelidir. Ders etkinliğini nasıl planlayacağını bilmeli, planlarını hazırlarken diğer öğretmenlerle bilgi alış verişinde bulunabilmeli ve olası değişik durumlara karşı planlarını esnek tutabilmelidir. Eğitim-öğretim araçlarından yeterince yararlanmalıdır. Öğrencide anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi  sağlamalı, onları düşünmeye ve araştırmaya sevk etmeli, onların kendi kendilerini değerlendirmelerini sağlayacak yöntemleri kullanabilmeli ve onlardan aldığı geribildirimler doğrultusunda kendi etkinliklerini düzenleyebilmelidir. Çağdaş öğretmen eğitimi öğrenci merkezli kılabilmeli, öğrencilerin bilgi, tutum ve beceriye ilişkin durumlarını önceden belirlediği ölçütlere göre değerlendirebilmeli, bunu yapabilmek için de ölçme ve değerlendirme tekniklerini bilmelidir. Değerlendirme sonuçlarını öğrenci, veli ve diğer öğretmenlerle paylaşabilmeli, bu sonuçları öğrenci başarısını artırmada kullanabilmeli ve öğrencinin başarısını takdir edebilmelidir. Ayrıca, eğitim etkinliklerinin her kademesinde öğrenci, veli ve diğer öğretmenler ile sürekli işbirliği içinde bulunabilmelidir.
 
Sınıf içi etkinliklerde öğretmen öğrencileri ile sağlıklı iletişim kurabilmeli, öğrenme ortamını öğrencilerin ve konuların özelliklerine uygun hale getirebilmeli, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayabilmelidir. Ayrıca, ders sırasında etkili ve akıcı bir konuşmaya sahip olmalı, zamanı, tahtayı ve eğitim öğretim araç-gereçlerini verimli ve etkili bir biçimde kullanabilmeli, jest, mimik ve vücut hareketlerinde ölçülü olabilmelidir.
 
Mesleki gelişimde ise öğretmen, sorumluluklarını ve özlük haklarını, mesleği ile ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükleri ve bilgi toplumunun içindeki yerini ve önemini bilmelidir. Mesleği ile ilgili etkinlikleri  izlemeli, buradan elde ettiği bilgi ve becerileri  kendini yenilemede kullanabilmelidir. Bunun yanında, okulun yapısını ve işleyişini bilmeli, okulun toplum içindeki  yerini ve önemini kavrayabilmelidir. Ayrıca, öğrenci ve velilerle ilgili özel bilgileri gizli tutmalıdır.
 
Kişisel özellikler ile ilgili olarak da çağdaş öğretmen; giyim ve kuşamında dikkatli, yeni fikirler üretebilme yeteneğine sahip, kendine hakim olup, soğukkanlı ve sabırlı bir öğretmen olarak, diğer kişilere örnek olmalı, önyargılı olmamalı, paylaşımcı olmalı, dikkatli, kararlı, hoşgörülü, yardımsever, uyumlu, espirili, sevecen ve güler yüzlü, sempatik, tarafsız, objektif, mesleğine bağlı olmalı, kendine güveni olmalıdır.
 
Eğitimde kültür öğelerinin bireye aktarımı söz konusudur. Aktarımın yollarından birisi de sosyal ve kültürel etkinliklerdir. Öğretmenin hem sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesinde etkin rol alması, hem okullar arasında her yönüyle koordinasyonu  sağlayarak işbirliğine gitmesi, hem de içinde bulunduğu eğitim sistemini irdeleyerek sorunları belirleyip çözüm yolları önerebilmesi gerekmektedir.
 
Öğretmenlikte özel konu alanları; okul öncesi, sınıf öğretmenliği, fen bilgisi, sosyal bilgiler, fizik, kimya, resim iş, elektrik, bilgisayar, tekstil, hazır giyim, özel  eğitim ve benzeri alanlardır. Her bir öğretmenlik branşı ile ilgili  kısa bilgiler bir sonraki bölümde verilmektedir.
 
Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları  Kanununda  Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  08/07/2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.  Bu kanuna göre;  öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.
 
 
ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ  ANA BİLİM DALLARI VE BÖLÜMLERİ
 

 

1.  İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
Bu bölüm; 
·          Okul Öncesi Eğitimi,
·          Sınıf Öğretmenliği,
·          Fen Bilgisi Eğitimi,
·          Matematik Eğitimi,
·          Sosyal Bilgiler Eğitimi
 
ana bilim dallarından oluşur. Bu bölüm ilköğretim okullarının ve okul öncesi eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamayı amaçlar.
 
1997 yılında yürürlüğe konulan 4306 sayılı kanun ile zorunlu temel eğitimin (ilköğretimin) süresi sekiz yıla çıkarılmıştır. İlköğretim örgün eğitim kurumlarının ilk adımı olduğu için büyük önem arz etmektedir. İlköğretimde okullaşma oranı 1999-2000 yılında %97,6 olmuştur. 2005 yılına kadar bu oranın %100’e ulaşması öngörülmektedir.
 
İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin temel görevleri aşağıdaki gibidir:
 
·    Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
·    Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
·    Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
·    Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,      
·    Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
·    Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
2. TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 
Türkçe eğitimi ana bilim dalından  oluşan bu bölümde, ilk ve orta öğretim kurumlarına Türkçe öğretmeni yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölüm dört yıl süreli,  ilköğretim 2. kademeye  Türkçe öğretmeni yetiştirir. Ayrıca, bu bölümden mezun olanlar, lise ve dengi okullarda  edebiyat öğretmeni olabilirler. Lisans üstü eğitim yapma  haklarına sahiptirler. Bu bölümde  mezuniyet  tezi yoktur.
 
İstihdam alanları, özel okullar, özel dershaneler, Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı, araştırma-planlama koordinasyon kurulları, Talim Terbiye Kurulu,  Türk Dil Kurumu ve benzeri kurumlardır.
 
Yabancılara Türkçe öğretimi, Türk soylulara Türkçe öğretimi, iki dillilere Türkçe öğretimi formasyonları da verildiğinden yabancılara  Türkçe öğreten kurumlarda, Türk dünyasındaki her türlü eğitim kurumunda, Avrupa’daki Türk çocuklarının Türkiye Türkçesi öğretiminde aktif görev alabilirler.

Türkçe Eğitimi Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. İlköğretim okullarının 2. kademesine öğretmen yetiştirme amacıyla eğitim ve öğretim vermektedir. Lisans eğitimini tamamlayanlar aynı zamanda sosyal bilgiler alanından da ek sertifika almaktadırlar. Ülkemizde Türkçe alanında öğretmen açığı bulunduğundan, mezunlarımız hemen iş bulma olanağına sahiptirler.

3. YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
     
·    İngiliz Dili Eğitimi,
·    Alman Dili Eğitimi,
·    Fransız Dili Eğitimi, 
·    Arap Dili Eğitimi
 
ana bilim dallarından oluşan bu bölüm,  ilk ve orta öğretim kurumlarının yabancı dil öğretmen ihtiyacına  yönelik öğretim yapar.
 
Eğitim fakültelerine bağlı olarak eğitim veren yabancı diller eğitimi bölümlerinin genelde İngilizce öğretmenliği, Fransızca öğretmenliği, Almanca öğretmenliği ve Arapça öğretmenliği gibi ana bilim dalları bulunmaktadır. Bu ana bilim dallarında hazırlık sınıfı dahil eğitim süresi beş yıldır. Öğretimin ilk iki yılı genel dil becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Son iki yılda ise öğretim becerileri ve bilgisini geliştirmeye yönelik dersler ağırlıklıdır. Bu bölümlerde eğitim almak isteyenlerin iyi bir dil temeline sahip olmaları gerekmektedir.
 
Bu bölümü bitiren kişiler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  özel okulların ve devlet okullarının ilköğretim ve ortaöğretim (lise) aşamalarında yabancı dil öğretmeni olarak görev yapabilirler. Ayrıca, mezunlar isterlerse üniversitelerin hazırlık birimlerinde okutman olarak çalışabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyenler mezuniyet sonrası programlarına (yüksek lisans ve doktora) katılarak üniversitelerde görev yapabilirler.
 
Yabancı dil öğretmenlerinin uyumlu, grup çalışmasına yatkın, başka kişi ve kültürlerin farklılığını kabul edecek açık görüşlülüğe, yeniliklere ayak uydurabilecek esnekliğe sahip, hitap yeteneği gelişmiş, insan ilişkileri iyi olan kişiler olması gerekir.  Ayrıca düzgün konuşma yeteneği olanlar ve rol yapmakta zorluk çekmeyenler bu meslekte daha başarılı olmaktadırlar. Çekingen, utangaç, içine kapanık olan kişilerin yabancı dil öğretmeni olarak başarılı olmaları oldukça güçtür. Öğrencilerden alınan veriler iyi bir yabancı dil öğretmeninin; sınıf içinde aktif, öğrencilerle iyi iletişim kurabilen, yapıcı eleştiriler yapabilen ve nükteli  olması gerektiğini göstermektedir.
 
 
4. GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 
·    Müzik Eğitimi,
·    Resim-İş Eğitimi
 
ana bilim dallarından oluşur. Müzik eğitimi ana bilim dalında  çeşitli müzik dallarında eğitim verilerek okullara nitelikli müzik öğretmeni yetiştirilmesi  amaçlanır.
 
Resim-iş eğitimi ana bilim dalında temel resim derslerinin yanı sıra grafik, tekstil, seramik ve heykel alanlarında da eğitim verilir.
 
5. ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 
·            Zihinsel Engelliler Eğitimi, 
·            İşitme Engelliler Eğitimi,
·            Görme Engelliler Eğitimi
 
ana bilim dallarından oluşur. Bu bölümde özel  eğitime muhtaç öğrencilere eğitim verebilecek kapasitede öğretmenler yetiştirilmektedir. Bu alanda eğitim gören öğretmen adayları özel kurumlarda ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitime yönelik okullarda görev yapabilmektedirler.
 
Özel eğitim, bedensel ve zihinsel engelli çocuklarımızın eğitim olanaklarından yararlanmaları ve toplumda üretken bir vatandaş olarak yetiştirilmeleri için eğitilmelerini hedefleyen önemli bir alandır. Günümüzde, özel eğitim alması gereken çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitim göreceği kaynaştırma okullarının sayısının artırılması hedeflenmektedir.
 
Özel eğitim öğretmeni olmak isteyenlerin,
 
·      Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygulayan,
·      Daha fazla özverili, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, insanlara yardım etmekten hoşlanan kimseler olmaları gerekmektedir.
 
6. EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 
1- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,
2- Eğitim Programları ve Öğretim,
3- Eğitimde Psikolojik Hizmetler,
4- Eğitim Yönetimi, Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi
 
ana bilim dallarından oluşur. Bu bölümde, orta öğretim kurumlarında görev alabilecek yeterliliğe sahip psikolojik  danışman ve rehber öğretmen adayları yetiştirilir.
 
Eğitim bilimleri bölümü, eğitimin çeşitli alanlarına uzman yetiştirmek, öğretmenlik yapmak isteyen öğrenciler ile üniversite ya da yüksekokul mezunu olup da öğretmenlik sertifikası almak isteyenler için düzenlenen programlara yardımcı olmak, program düzenlemek ve uygulamak; eğitim araştırmaları yapmak; eğitim-öğretim ile ilgili hususlarda çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Bölüm öğretim elemanları başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermekte ve bu kuruluşların mensuplarına düzenlenen seminer ve hizmet içi eğitim etkinliklerinde görev almaktadırlar.            .
 
·          Eğitimde ölçme ve değerlendirme ana bilim dalının amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların uygulanmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesi ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi konularında eleman yetiştirmektedir. Mezun öğrenciler, resmi ve özel okulların eğitim birimlerinde, Milli Eğitim Merkez Teşkilatının ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme ile ilgili birimlerinde ve çeşitli bankaların ve kamu kuruluşlarının eğitim birimlerinde ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak görev almaktadırlar.
 
·          Eğitim programları ve öğretim ana bilim dalı, okullarda, il milli eğitim müdürlüklerinde, bazı özel okullardaki program geliştirme ve ölçme değerlendirme merkezlerinde, silahlı kuvvetlerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim dairelerinde eğitim uzmanı ve yardımcısı olma yeterliklerine sahip bireyler yetiştirmektedir.
 
·          Eğitimde psikolojik hizmetler ana bilim dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde, yurtlarda, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel kurumlarda insan kaynakları ve meslek danışmanlığı merkezlerinde, üniversitelerdeki psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde psikolojik danışman ve/veya rehber öğretmen olarak görev yapmaktadırlar.
 
·          Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi ana bilim dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilköğretim kurumlarında müfettiş, eğitim yöneticisi, eğitim planlamacısı ve eğitim ekonomisti olarak iş bulma imkanlarına sahiptirler. Ana bilim dalı, lisans öğrenimine öğrenci almaya 1998-1999 akademik yılından itibaren son vermiştir. Bunun yerine, normal yüksek lisans ve doktora programlarına ek olarak, ilk ve orta öğretim okullarının yönetici ve deneticileri için, okul yöneticiliği ve eğitim deneticiliği (OYED) adıyla yeni bir tezsiz yüksek lisans programı açmıştır. Bölümün eğitim dili Türkçedir. Bölümde her ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.
 
7. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ana bilim dalından oluşan bu bölüm, çağın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarın eğitimde yaygın olarak kullanılmasını amaçlar. Bu bölüm, çağımıza damgasını vuran  bilgisayarın diğer öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkin bir şekilde eğitimde kullanılması amacı ile kurulmuştur.
 
Bölümün amacı, eğitim kurumlarında kullanılacak bilgi teknolojileri ile yöntemlerini geliştirmek ve bu kurumlarda verilen bilgisayar dersi için öğretmen yetiştirmektir. Bölümün eğitim süresi her biri iki dönemi içeren dört yıldır ve eğitim dili Türkçedir.
 
8. ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 
·        Matematik Eğitimi,
·        Fizik Eğitimi,
·        Kimya Eğitimi,
·        Biyoloji Eğitimi
 
ana bilim dallarından oluşan bölüm,  orta öğretim kurumlarının bu alanlardaki öğretmen ihtiyacını karşılamaktadır. Bu bölümlerde teorik derslerin yanında, ağırlıklı olarak deneysel  çalışmalara yer verilmekte, bilgisayarlardan maksimum derecede yararlanılmaya çalışılmaktadır.
 
9. ORTA ÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 
Orta öğretim sosyal alanlar eğitimi bölümü,  tarih eğitimi, coğrafya eğitimi, Felsefe grubu ve  eğitimi ile Türk dili ve edebiyatı eğitimi  ana bilim dallarından oluşur. Bu bölümde orta öğretimin yukarıda belirtilen alanlardaki öğretmen ihtiyacına yönelik programlar  uygulanır. Türk tarihi, kültürü ve coğrafyasına ait dersler ağırlıklı olmakla birlikte genel konular da bu bölümde verilen dersler arasındadır.
 
10. TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ
 
Örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime ağırlık verilmesi, orta öğretimde mesleki-teknik eğitimin payının artırılması, üniversite giriş sınavlarında normal liseler ile meslek liseleri ve teknik liseler arasındaki farklı değerlendirilmelerin giderilmesi, mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaşmasının teşvik edilmesi eğitim planlamacılarının öncelikli hedefleri arasındadır. Batı ülkelerinde meslek liselerinde okuyan öğrencilerin sayısı, genel liselerde okuyanların sayısından daha fazladır. Ülkemizde 2000 yılında meslek liselerinde okullaşma oranı %22.8 iken, genel liselerde bu oran %36.6’dır. Sonuç olarak meslek liselerinin ve teknik liselerin sayılarının artmasına paralel olarak teknik öğretmen ihtiyacı da artacaktır.
 
Teknik öğretmen;
 
·      Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
·      Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur, gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar,
·      Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak  öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
·      Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
·      Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
·      Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,             
·      İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
·      Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
·      Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
·      Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 
Meslek dersi öğretmenleri,  teknik eleman olmaları sebebiyle diğer öğretmenlerden farklı olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirlerini artırma imkanına da sahiptirler. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 
11. MESLEKİ EĞİTİM BÖLÜMÜ
 
Yukarıda teknik eğitim konusunda anlatılanlar mesleki eğitim için de geçerlidir.
                                                                            
 
 
ÖĞRETMENLİK MESLEKLERİNİN TANITILMASI
 
 
1. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
 
Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, spor yeteneği  olan, göz-el ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı  kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi; yükseköğretim programlarının beden eğitimi ve spor yüksekokulu, eğitim fakültesi, fen-edebiyat fakültesi ve spor bilimleri ve teknolojisi yüksekokullarının özel yetenek sınavı sonuçlarına göre, beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Söz konusu bölüme girebilmek için özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
         
Beden eğitimi öğretmeni, genellikle spor salonunda, bazen okulun bahçesinde ve sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı  mevsime göre açık veya kapalı, ama oldukça gürültülüdür.
 
Beden eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışabilirler. Beden eğitimi dersi dışında, Spor Faaliyetleri ve Milli Oyunlar, Spor İlkyardımı, Halk Oyunları, Spor Yönetimi ve Organizasyon, Spor Psikolojisi gibi derslere girerler. Beden eğitimi öğretmenleri, çeşitli  spor merkezlerinde, aerobik salonlarında, fitness centerlarda (fazla kilolardan kurtulmak ve düzgün bir vücut için zayıflama egzersizlerinin yapıldığı yerler)vb.yerlerde    çalışabilirler.
 
2. BESİN / GIDA TEKNOLOJİSİ- EV YÖNETİMİ VE  BESLENME  ÖĞRETMENİ
 
Besin/Gıda Teknolojisi Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sosyal bilimlere ve fen bilimlerine ilgili, inceleme ve araştırma yapmaya meraklı, ayrıntılara dikkat eden kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği ve Besin Teknolojisi Öğretmenliği” bölümlerinde  verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.
 
Ayrıca, Beslenme ve Diyetetik Programını bitirenlerden  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak da çalışabilirler.
 
Eğitim süresince, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Genel Biyoloji, Eğitim Ortamlarında İnceleme, İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Birey ve Öğrenme  Süreçleri, Beslenme İlkeleri, Kurum ve Ev Yönetimine Giriş, Ev ve Kurum  Araçları, Besin Hazırlama, Kurum ve Ev Yönetimi, Yemek Planlama ve Servis, Beslenme Biyokimyası, Ev Tekstili, Toplum Beslenmesi, Pazarlama İlkeleri, Beslenme Problemleri gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda iş eğitimi (ev ekonomisi), besin/gıda teknolojisi, ev yönetimi ve beslenme branşlarında çalışırlar. Olanakları el verenler kendi işyerlerini açabilirler.
 
3. BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ
 
Bilgisayar  öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde genel yeteneğe sahip, matematiğe ve mantık disiplinlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, sistematik davranabilen, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin, eğitim fakülteleri ve teknik eğitim fakültelerinin Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği   bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca, üniversitelerin Bilgisayar Teknolojisi bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü (lisans), Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Bilgisayar Öğretmeni olarak atanabilirler.
 
Teknik eğitim fakültelerinin bilgisayar öğretmenliği ile ilgili bölümlerini  bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki eğitim  ve yaygın eğitim kurumlarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak  çalışabilirler.
Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak görev alabilirler. Ayrıca kendi işlerini kurabilirler.
 
4. BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ
 
Biyoloji Öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, görme duyusu ve belleği güçlü, renkleri ayırt edebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleki eğitim çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin  biyoloji öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi beş yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca üniversitelerin Biyoloji bölümü programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da lise ve dengi okullara Biyoloji Öğretmeni olarak atanabilirler.
 
Biyoloji öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışabilirler. Biyoloji dersinin yanı sıra, sağlık bilgisi, çevre ve insan, ilk yardım, fen bilgisi,  biyoloji uygulamaları ve insan anatomisi derslerine de girebilirler.
 
Mezunlar; özel dershanelerde, laboratuarlarda, çevre ile ilgili birimlerde, sağlıkla ilgili çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında da (Sağlık Bakanlığı vb.) çalışma olanağına sahiptirler.
 
5. BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ
 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel ifade yeteneğine sahip, sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, dikkatli, işine özen gösteren,  mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı  kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programı için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. 
 
Mesleğin eğitimi süresince;Yabancı Dil, Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili, Hukuk Başlangıcı, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Genel İşletme, Organizasyon ve Yönetim, Kıymetli Evrak Hukuku, Büro Hizmetleri Teknikleri, Türkiye Ekonomisi, İş Hukuku, Güzel Konuşma ve Yazma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, İstatistik, Büro Otomasyonu, Haberleşme ve İş Yazışmaları, Masa Üstü Yayıncılık, Halkla İlişkiler, Protokol-İletişim, Örgütsel Davranış, Sekreterlik Tarihi, Büro Yönetimi ve Güncel Konular, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğrenim Programı ve Değerlendirme, Öğrenim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması dersleri verilir. Ayrıca eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapılmaktadır.
 
Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.
 
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
 
Özel sektörde çalışanların ücretleri ise karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Bu miktar asgari ücretin iki ila dört katı arasında değişmektedir.
 
6. COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
 
Coğrafya Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine, sözlü ifade gücüne sahip, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.
 
Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin  coğrafya öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Ayrıca coğrafya bölümünü bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da  coğrafya öğretmenliği  yapabilirler.  Eğitim süresi beş yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince; temel coğrafya dersleri ile birlikte genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri verilmektedir. Pedagojik formasyon öğretmenlik mesleğinin temel unsurlarındandır. Bu alandaki dersler şunlardır. Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Genel ve Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik. dersleri verilmektedir.
 
Coğrafya öğretmenleri, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı Resmî ve Özel Eğitim Kurumları'nın okul ve hazırlık dershanelerinde Coğrafya Öğretmeni olarak görev almakta, ayrıca Coğrafya dersi dışında, Milli Coğrafya, Turizm, Türkiye Fiziki Coğrafyası,  Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Çevre ve İnsan, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Jeoloji ve Sosyal Bilgiler  derslerine girebilirler. Ayrıca, Harita Genel Müdürlüğü ile Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü vb. kurumlarda uzman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedir.  
 
 
7. DERİ TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ
 
Deri Teknolojisi Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  akademik yeteneğe sahip, doğal bilimlere özellikle kimya konularına meraklı ve bu alanda başarılı, gözlem ve deney yapmayı seven kimseler olmaları gerekir.
 
Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı  eğitim fakültelerinin Kimya Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Mesleğin eğitim süresi beş yıldır. Ayrıca, kimya bölümü,  kimya mühendisliği ve deri teknolojisi bölümlerini bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda  öğretmenlik  yapabilirler.
 
Eğitim süresince, Genel Kimya, Kimyada Matematiksel Yöntemler, Genel Matematik, Genel Fizik, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Organik Kimya  Laboratuarı, Atom ve Molekül Yapısı, Çekirdek Kimyası,  Enstrümantal Kimya, Özel Öğretim Yöntemleri gibi dersler okurlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  okullarda  kimya öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca İleri Kimya, Fen Bilgisi, Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Çevre ve İnsan, Teknik Atölye, Kimya Uygulamaları, Proses, Plastik İşleme, Gıda Teknolojisi, Lastik Teknolojisi ve Petrokimya derslerine girerler. Kimya öğretmenleri dershanelerde de görev yapmaktadırlar.
 
8. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ (İLKÖĞRETİM)
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi ilahiyat fakültelerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi, dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca, İlahiyat Fakültesini bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.
 
Din  Kültürü  ve  Ahlak Bilgisi  Öğretmenleri,  Milli  Eğitim  Bakanlığına  bağlı  okullar ile özel okullarda da çalışabilmektedirler.
 
9. DİŞ PROTEZ ÖĞRETMENİ
 
Diş  Protez  Öğretmeni  olmak isteyenlerin, temel bilimlere ilgi duyan, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme  ve bunu elindeki malzemeye aktarabilme gücüne sahip, el ve parmak becerisi olan ve bu organları ile çalışmasına engel olacak özürü olmayan, renkleri ayırt edebilen ve ayrıntılara dikkat eden, estetik anlayış ve görüşü gelişmiş, sorumluluk sahibi ve grup çalışmaları yapabilecek  kimseler olmaları gerekir. Kimyasal madde ve toz alerjisi olanlar bu mesleği yaparken zorlanabilirler.
 
Mesleğin eğitimi  üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde  verilmektedir. Ancak, diş hekimliği  lisans programından  mezun olanlardan, Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar Diş Protez Öğretmeni   olarak  atanabilirler. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi beş yıldır.
 
Eğitim süresince; Türkçe, Biyokimya, Biyoistatistik, Organik Kimya, Fizik, Tıbbi Biyoloji, Yabancı Dil, Protez Pratik, Protez Teorik, Davranış Bilimleri, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar), Anatomi, Histoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Biyofizik, Tedavi Teorik, Tedavi Pratik, Protez Pratik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar), Tedavi Pratik, Protez Pratik, Tam Protez, Hareketli Bölümlü Protez, Farmakoloji, Endodonti, Endodonti Pratik, Sabit Protez, Maddeler Bilgisi, Ağız Hastalıkları Tedavisi, Genel Patoloji, Periodontoloji, Dental Anestezi, Ortodonti, Radyoloji, Oral Diagnoz, Tedavi Teorik, Sabit Protez, Endodonti, Dahiliye, Hareketli Bölümlü Protez, Pedodonti, Oral Diagnoz, Dental Anestezi, Ortodonti Teorik, Ortodonti Pratik, Periodontoloji, Genel Cerrahi, Ağız Hastalıkları, Tam Protez, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Seçmeli Ders (Beden Eğitimi veya Güzel Sanatlar), Üst Çene Protezi, Ağız Hastalıkları Cerrahisi, Pedodonti, Diş Hekimliği Tarihi, Çene-yüz Cerrahisi, Psikiyatri, Halk Sağlığı, Dermatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Nöroloji, Adli Tıp, Genel Seminer dersleri okutulur.
 
10. DÖKÜM / ENDÜSTRİYEL DÖKÜM ÖĞRETMENİ
 
Döküm/Endüstriyel Döküm Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, görsel ve işitsel belleğe sahip,  belli bir noktaya yoğunlaştırabilen, el ve gözlerini eşgüdümle   kullanabilen,  bedence  sağlam  ve güçlü, uzun süre ayakta çalışabilecek yapıda kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelerin döküm öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince; Elektrik Teknolojisi, Teknik Resim, Temel Tasarım, Statik, Dinamik, Elektroteknik, Elektrik makineleri, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Genel Matematik, İstatistik, Elektronik Teknolojisi, Güç ve Enerji Teknolojisi, Meslek Resmi, Malzeme Bilgisi, Makine Elemanları, Grafik Sanatlar Teknolojisi, Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dili, Ağaç İşleri Teknolojisi, Metal İşleri Teknolojisi, Doğal Enerji Kaynakları, Bilgisayar Destekli Üretim, Bilgisayar Destekl  Tasarım, Seramik Teknolojisi, Ulaşım Teknolojisi, Genel Ekonomi, Endüstriyel Araştırma Teknikleri, Endüstriyel Tasarım, Proje, Yapı Konstrüksiyonu, Plastik Teknolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Atölye Organizasyonu ve Kalite Kontrolü dersleri  verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Döküm öğretmenleri örgün ve yaygın eğitim kurumlarında döküm, izabe, metalurji, heykel bölümlerinin dökümle ilgili derslerini verirler. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler.
 
11. ELEKTRİK ÖĞRETMENİ
 
Elektrik Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı  teknik eğitim fakültelerinin elektrik öğretmenliği  bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (elektrik alanı) bölümlerini bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.
 
Eğitim süresince, Matematik, Fizik, Kimya,  Elektrik Malzemeleri Bilgisi, Elektrik Tesisat ve Ölçme, Elektromanyetik Alanlar, Elektrik Devreleri, Bilgisayar Programlama, Yarı İletkenli Devreler, Elektrik Makineleri, Sarım Tekniği, Güç Elektroniği Devreleri, Elektrik Tesisat Projesi, Kontrol Teorisi, Elektrik Santralleri, Enerji Sistemleri Analizi, Kontrol Sistemleri, Endüstriyel Kontrol vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yaparlar.
 
Teknik eğitim fakültelerinin elektrik öğretmenliği bölümlerini  bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının  elektrik  bölümlerinde atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer bölümlerin elektrikle ilgili derslerine girebilirler. Ayrıca meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarında teknik eleman olarak  görev alabilirler. Kendi işlerini kurarak çalışma olanağına sahiptirler.
 
12. ELEKTRONİK / TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENİ
 
Elektronik/Telekomünikasyon öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelerin  teknik eğitim fakültelerinin Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme Mühendisliği bölümlerini bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.
 
Eğitim süresince, Matematik, Fizik, Kimya, Meslek Resmi, Devre Elemanları ve Ölçme Aletleri, Bilgisayar Programlama, Elektrik ve Manyetik Alanlar, Devre Analizi, Elektronik, Mantık Devreleri, Elektronik Ölçme, Güç Elektroniği, Sayısal Elektronik vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.
 
Teknik eğitim fakültelerinin elektronik öğretmenliği ve elektronik ve haberleşme öğretmenliği bölümlerini  bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının  elektronik  bölümlerinde atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer bölümlerin elektronikle ilgili derslerine girebilirler. Ayrıca meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Kendi işlerini  kurabilirler.
 
13. EL SANATLARI / DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENİ
 
El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekil algısı ve estetik görüşü gelişmiş, yaratıcılık yeteneği olan, göz-el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, mesleki eğitim fakültelerinin Dekoratif  Ürünler  Öğretmenliği, Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği  bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Sanat Tarihi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş, Makine Bilgisi, Deri Teknolojisi, Moda Tasarımı, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesabı, Dekoratif Yapma Çiçek Teknikleri, Dekorasyon İlkeleri, Deri Ev Aksesuarları  vb. meslek dersleri ile Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğretim, Alan Öğretim Yöntemleri gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında el sanatları, dekoratif sanatlar, dokuma ve takı tasarımı (kuyumculuk) branşlarında görev yaparlar. Kendi işyerlerini açabilirler.
 
 
14. FELSEFE GURUBU ÖĞRETMENİ
 
Felsefe Grubu Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, sözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleki eğitim çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi  beş yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca  fakültelerin  felsefe ve sosyoloji  bölümlerinden mezun olan kişilerden, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanabilirler. Ancak, felsefe  bölümünü bitirenlerin, belli sayıda sosyoloji  ve psikoloji dersleri ile sosyoloji bölümünü bitirenlerin belli sayıda felsefe, psikoloji ve mantık dersleri almış olmaları  gerekmektedir.
 
Eğitim süresince,  Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Genel Sosyoloji, Sosyometri, Sosyoloji Tarihi, Psikolojiye Giriş,  Gelişim  Psikolojisi, Psikolojik Testler, Zeka-Kişilik Psikolojisi gibi meslek dersleri verilir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Felsefe grubu öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda, özel eğitim kurumlarında felsefe grubu öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.
           
15. FEN BİLGİSİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
 
Fen Bilgisi Öğretmeni olmak isteyenlerin,  üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, sayısal düşünme yeteneği gelişmiş, fen bilimlerine ilgi duyan, gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği  bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince Temel Fizik, Temel Kimya, Genel Matematik, Mekanik, Genel Biyoloji, Genel Ekoloji, Eğitim Sosyolojisi, Genetik, Çevre Biyolojisi, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik vb. dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında fen bilgisi branşında öğretmen olarak çalışırlar. Ayrıca ortaöğretim kurumlarında biyoloji, kimya, fizik derslerine de girebilmektedirler. İlköğretimin zorunlu hale gelmesi ile alanda yetişen elemanlara ihtiyaç artmıştır.
 
16. FİZİK ÖĞRETMENİ
 
Fizik Öğretmeni olmak isteyenlerin,  üst düzeyde genel yeteneğe sahip, matematiğe, fen bilimlerine ve özellikle fiziğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, gözlemci, ayrıntıları algılama gücü gelişmiş, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin Fizik Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi beş yıldır.
 
Ayrıca üniversitelerin fizik bölümü ve fizik mühendisliği programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullara fizik öğretmeni olarak atanabilirler.
 
Eğitim süresince genel kültür derslerinin yanı sıra; Genel Matematik, Genel Kimya, Fizik I (Mekanik ve Laboratuarı), Fizik II, Diferansiyel Denklemler, Fizik III (Dalgalar), Fizik IV (Isı ve Termodinamik) gibi meslek derslerini alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda fizik öğretmeni olarak çalışırlar. Ayrıca ilköğretim okullarında fen bilgisi derslerine girebilirler. Fizik öğretmenleri, dershanelerde çalışabilir, özel dersler  verebilirler.
 
17. FOTOĞRAFÇILIK ÖĞRETMENİ
 
Fotoğrafçılık öğretmeni  olmak isteyenlerin, görme duyusu güçlü ve renkleri ayırt edebilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan, güzel sanatlara ilgili, yeteneğini geliştirmeye ve değişikliğe önem veren, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.
 
Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan  üniversitelerin güzel sanatlar, iletişim, sanat ve tasarım fakültelerinin fotoğraf, fotoğraf ve video bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır.
 
Ayrıca üniversitelerin fotoğraf programından mezun olanlardan, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar Fotoğrafçılık Öğretmeni olarak da çalışabilirler.
 
Güzel sanatlar fakültelerinde verilen eğitimde, fotoğrafın çağdaş kullanımı, teknik beceri  ve sanat formasyonu kazandırılır. Bu bölümde sanat ağırlıklı fotoğraf eğitimi verilmektedir.
 
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan  üniversitelerin güzel sanatlar, iletişim, sanat  ve tasarım fakültelerinin  fotoğraf ve fotoğraf ve video bölümlerini  bitirenler  kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının  fotoğrafçılık   bölümlerinde atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer bölümlerin fotoğrafçılıkla  ilgili derslerine girebilirler. Ayrıca meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Kendi işlerini  kurabilirler.
 
18. GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRETMENİ
              
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
Gazetecilik ve halkla ilişkiler öğretmeni olmak isteyenlerin,üst düzeyde akademik yeteneğe ve ayrıntıları algılama gücüne sahip, okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde  aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
         
Üniversitelerin gazetecilik, gazetecilik ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler, televizyon gazeteciliği, medya iletişim sistemleri, basın ve yayın bölümlerini bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar  bu alanda öğretmen olarak atanmaktadırlar. Eğitim süresi dört yıldır. Öğrenci Seçme Sınavında tercih etmeyi düşündükleri yukarıda sayılan programlardan en az biri için belirlenen puan türünden yeterli puan almaları gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih, Ekonomi, Hukuk, İstatistik, Gazetecilik, Fotoğraf, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Program Yapımcılığı, Televizyon Haberciliği, Yayın Yolu ile Halk Eğitimi gibi dersler verilir.
 
Üniversitelerin gazetecilik, gazetecilik ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler, televizyon gazeteciliği, medya iletişim sistemleri ve basın yayın bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının  gazetecilik/halkla ilişkiler  bölümlerinde atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer bölümlerin gazetecilik ve halkla ilişkiler ile ilgili derslerine girebilirler. Ayrıca meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarında teknik eleman olarak görev alabilirler. Kendi işlerini kurarak çalışma olanağına sahiptirler.
 
19. GEMİ İNŞA ÖĞRETMENLİĞİ
 
Gemi İnşa Öğretmenliği  programının amacı, her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretilmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim vermektir.
 
Gemi İnşa Öğretmenliği programına girmek isteyenlerin,üstün bir akademik yeteneğe ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları, fizik ve matematiğe ilgi duymaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi gemi inşa mühendisliği bölümünde verilmekle beraber bu bölümden mezun olanlardan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar   bu alanda öğretmenlik yapabilirler. Bu bölüme girebilmek için  “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.  Eğitim süresi dört yıldır.
 
Eğitim süresince, Matematik, Fizik ve Kimya gibi temel  fen derslerinden başka Gemi Makineleri, Gemi Hidrostatiği, Gemi Resmi,  İmal Usulleri, İş Hukuku, Ekonomi, Bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.
 
Gemi inşaatı  bölümünü bitirenler, kamu ve özel  kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının gemi  ve gemi ile ilgili bölümlerinde  atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer bölümlerin gemi inşa ile ilgili derslerine girebilirler. Ayrıca meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarında teknik eleman olarak görev alabilirler. Kendi işlerini kurarak çalışma olanağına sahiptirler.
 
20. GİYİM / HAZIR GİYİM / MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ
 
Giyim/ Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekiller arasındaki ve bir bütünün parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, el ve parmaklarını ustalıkla, göz-el-ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, renkleri ayırt edebilen, ayrıntıları algılayabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim fakültelerinin ve mesleki yaygın eğitim fakültelerinin  hazır giyim   öğretmenliği, giyim öğretmenliği, giyim endüstrisi öğretmenliği, moda tasarımı öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS ) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince Kalıp Hazırlama Teknikleri, Giyim Teknolojisi ve Atölyesi, Makine Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi, Basit Konfeksiyon Teknikleri, Manto-Tayyör, Fantezi  Elbise, Giyim Tarihi, Giyim Süslemeleri gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler son sınıfta kız meslek lisesinde bir dönem süren öğretmenlik stajı yaparlar. Yine eğitim süresi içinde bir hazır giyim işletmesinde bir ay süreyle staj yaparlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız  meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında  (kız teknik öğretim, olgunlaşma enstitüsü, pratik kız sanat okulu ve halk  eğitim merkezleri vb.) giyim, hazır giyim, deri hazır giyim, moda tasarımı,  konfeksiyon, örme hazır giyim gibi dersler verirler.
 
21. GÖRME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ
 
Görme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel   yeteneği gelişmiş, sosyal bilim konularına ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla, özellikle görme özürlü insanlarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, görme engelliler öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, özel eğitim  bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS), yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda özel eğitim öğretmenliği ve özel eğitim bölümünden mezun olanlar da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alana öğretmen olarak atanabilirler.
           
Eğitim süresince, Çocuk Gelişimi, Güzel Konuşma, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi,  Dil Gelişimi ve İletişim, Braille (körler alfabesi) Yazı Öğretimi, Görme Engelliler Resim ve Model Öğretimi, Görme Engelliler İçin Okuma-Yazma Öğretimi, Görme Engelliler İçin Özel Öğretim Yöntemleri, Davranış Değiştirme vb. dersler almaktadırlar. Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara sınıf öğretmeni (görme engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.
 
22. GÜVERTE  ÖĞRETMENİ
 
Güverte Öğretmeni olmak isteyenlerin, fizik, matematik gibi fen derslerine, hem de ekonomi ve hukuk gibi sosyal bilim derslerine ilgi duyan, dikkatli ve tedbirli, makinelerle çalışmaktan hoşlanan, sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk taşıyabilen  kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi teknik  üniversitelerin  güverte bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır.  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca, güverte  bölümünden mezun olanlardan Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  Güverte  Öğretmeni   olarak da çalışabilirler.
 
Eğitim süresince, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, İnkılap Tarihi, Meteoroloji, Deniz Ticaret Hukuku, Programlama, Ekonomi, Beden Eğitimi, İş ve İşçi İlişkileri, Liderlik, Pazar Araştırmaları, İş Hukuku, İşletme Yönetimi, Seyir, Gemicilik, Elektrik, Oşinografi, Yük İşlemleri, Deniz Muhaberesi, Deniz Ulaşım Ekonomisi, Gemi İnşa, İşletme Ekonomisi, Gemi Elektroniği, Teknik Resim ve Gemi Mühendisliğine Giriş gibi dersler verilir.
 
Teknik eğitim fakültelerinin güverte  bölümünü  bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının güverte  bölümlerinde atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer bölümlerin güverte ile ilgili derslerine girebilirler. Ayrıca meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Kendi işlerini  kurabilirler.
 
23. İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni olmak  isteyenlerin üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel ifade yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlere  ve dini konulara ilgili ve bu alanda başarılı, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
  
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakülteleri ve edebiyat, fen-edebiyat, eğitim fakültelerinin  Arapça öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. İlahiyat fakültelerinin ilahiyat bölümüne girebilmek için; Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Sözel (SÖZ) puanı almak gerekir. Edebiyat, fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin Arapça öğretmenliği, Arap dili ve edebiyatı bölümlerine girebilmek için ise Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “DİL” puanı almak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır.
 
Ancak ilahiyat fakültesi ile Arap dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olan  kişilerin  öğretmen olabilmeleri için Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir.
 
Mesleğin eğitim  süresince, Tefsir Usulü, Hadis Usulü, İslam Dini Esasları, İslam Ahlakı, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mantık, İslam Hukuku, Kelam, Türk İslam  Edebiyatı, Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Kurumları Tarihi, Dini Musiki, İslam Felsefesi, Tasavvuf  Tarihi, Din ve Ahlak Dersleri, Özel Öğretim Yöntemleri vb. dersler  almaktadırlar.
 
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
İmam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı imam hatip liselerinde imam hatip lisesi meslek bilgisi dersleri öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.
 
Üniversitelerin Arapça öğretmenliği ile Arap dili ve edebiyatı mezunları imam hatip lisesi meslek derslerinden sadece Arapça Dersi Öğretmenliğine atanırlar.            
  
24. İŞ EĞİTİMİ (İŞ VE TEKNİK EĞİTİMİ)  ÖĞRETMENİ
 
İş  Eğitimi (iş ve teknik  eğitim, ev ekonomisi, ticaret) Öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, el ve parmak becerisine sahip, ayrıntıları algılayabilen, makine ve aletlerle çalışmaktan hoşlanan, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Bu mesleğin eğitimi, İş ve Teknik Eğitimi alanında; Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, İş ve Teknik Eğitimi Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği (İş Eğitimi Ana Sanat Dalı) bölümlerinde  verilmektedir. Ev Ekonomisi alanında; Aile Bilimleri ve Tüketici Öğretmenliği, Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Ev-İş ve Ev Ekonomisi Öğretmenliği, Ev Yönetimi Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Ticaret alanında ise İşletme Öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için ÖSS sınavında  gerekli olan  yeterli  puanı almak gerekmektedir.
 
Ayrıca daha önceki yıllarda, resim–iş öğretmenliği (iş eğitimi ana sanat dalı) ile iş ve teknik eğitim öğretmenliği programını bitirenler de iş eğitimi(iş ve teknik eğitim) öğretmeni olarak atanabilirler.
 
Eğitim süresince; Ağaç İşleri, Metal İşleri, Elektrik İşleri, Cilt ve Grafik İşleri, Teknik Resim, Güç Kaynakları, Genel Endüstri, Yapı İşleri, Su Tesisatçılığı derslerinde detaylı bilgiler verilmektedir.
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda  iş  eğitimi (iş ve teknik  eğitim) branşında  görev alabilirler. Endüstriyel teknoloji eğitimi bölümünden mezun olan öğrenciler özel sektörde de kolayca iş bulma imkanına sahiptirler.
 
25.  İŞİTME ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ
     
İşitme engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, sözel   yeteneği gelişmiş, sosyal bilim konularına ilgili, insanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım   etmekten zevk alan kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi,  eğitim fakültelerinin işitme engelliler sınıf öğretmenliği  bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda özel eğitim öğretmenliği ve özel eğitim bölümünden mezun olanlar da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.
 
Eğitim süresince, Eğitime Giriş, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Özel Eğitime Giriş, Psikoloji, Dil Gelişimi ve İletişim, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Türkiye Tarihi, Eğitim Yönetimi, Öğrenme Psikolojisi, Ses Bilimi ve Ses Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İşitme Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi, İşitme Engelli Çocuklara  İletişim Becerileri Kazandırma, Aile Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri, İşitme Cihazlarının Kullanımı vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara sınıf öğretmeni (işitme engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.
 
           
26. KİMYA ÖĞRETMENİ
 
Kimya Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  akademik yeteneğe sahip, doğal bilimlere özellikle kimya konularına meraklı ve bu alanda başarılı, gözlem ve deney yapmayı seven kimseler olmaları gerekir.
 
Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı  eğitim fakültelerinin kimya öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi beş yıldır.
 
Ayrıca,  kimya bölümü ile kimya mühendisliği  bölümlerini bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.
 
Eğitim süresince, Genel Kimya, Kimyada Matematiksel Yöntemler, Genel Matematik, Genel Fizik, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Organik Kimya, Organik Kimya  Laboratuarı, Atom ve Molekül Yapısı, Çekirdek Kimyası,  Enstrümantal Kimya, Özel Öğretim Yöntemleri gibi dersler okurlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  okullarda kimya öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca İleri Kimya, Fen Bilgisi, Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Çevre ve İnsan, Teknik Atölye, Kimya Uygulamaları, Proses, Plastik İşleme, Gıda Teknolojisi, Lastik Teknolojisi ve Petrokimya derslerine girerler. Kimya öğretmenleri dershanelerde de görev yapmaktadırlar.
 
27. KLÂSİK CİLTÇİLİK ÖĞRETMENİ
 
Klasik Ciltçilik Öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
Klasik ciltçilik  öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekil algısı ve estetik görüşü gelişmiş, yaratıcılık yeteneği olan, tasarım ve çizim yeteneği olan, göz-el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin geleneksel Türk el sanatları  öğretmenliği bölümünde verilmektedir.  Bu bölüme girebilmek için  “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.  Eğitim süresi dört  yıldır. Ancak geleneksel Türk el sanatları ile cilt bölümlerinden mezun olan  kişilerin  öğretmen olabilmeleri için Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile bitirmeleri gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin yanı sıra Teknik Resim, Temel Sanat Eğitimi, Mesleki Resim, Malzeme Bilgisi, Sanat Tarihi, Türk El Sanatları Tarihi, Ölçme Teknikleri, Koruma ve Restorasyon, Geleneksel Yapı Süsleme Teknikleri, Ahşap İşleme Teknikleri, Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi, Alan Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş,  Moda Resim, Temel Dikiş Teknikleri, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Yapma Bebek Teknikleri, Takı Tasarımı, Deri-Giyim Aksesuarları, Geleneksel Başlık Tasarımı,  Temel Dokuma Teknikleri, Temel Örgü Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Temel İşletme Teknikleri, Halk Bilimi, Deri Teknolojisi, Moda resmi, Çiçek Düzenleme, Teknik Resim, Türk Süsleme, Sanat Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Şapka Yapım Teknikleri, Gelin Başı ve Buketi, Sergi Grafiği, Geleneksel Türk El Sanatları, Genel İşletme, Alan Araştırma Teknikleri, Boya ve Baskı Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesapları, Türk Süsleme Motifleri meslek dersleri ile Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretim Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında el dekoratif sanatları branşında  görev yaparlar.  Çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman, yönetici ve alanı ile ilgili sanat danışmanı olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.
 
 
28. KUAFÖRLÜK / CİLT BAKIMI ÖĞRETMENİ
 
Kuaförlük/Cilt Bakımı Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, görme duyusu ve renk algısı gelişmiş, estetik görüş sahibi, uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence dayanıklı, yenilikleri izleyebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı mesleki yaygın eğitim fakültelerinin kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için  Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim  süresince,  genel  kültür  dersleri  yanında,  Cilt Bakımı  ve Uygulaması, Mesleki Anatomi, Fizyoloji, Mesleki Kimya, Epilasyon, Tırnak Bakımı, Elektrik ve Makine Bilgisi, Saç Bakımı ve Yapımı, Makyaj, Yüz ve Vücut Masajı, İş Yönetimi ve İnsan İlişkileri, Mesleki Resim, İlk Yardım, Sahne ve Objektif  Makyajı, Girişimcilik ve İşletme Bilgisi dersleri ile öğretmenlik mesleği formasyon derslerini alırlar. Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kuaförlük ile cilt bakımı ve güzellik branşında, kız meslek liseleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde çalışırlar.         
           
29. KÜTÜPHANECİLİK ÖĞRETMENİ
 
Kütüphanecilik Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, okumaktan, incelemekten ve kitapları sınıflamaktan hoşlanan, dikkatli ve titiz, kapalı ortamda  çalışmaktan sıkılmayan, insanlarla iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin dokümantasyon ve enformasyon bölümü ile kütüphanecilik bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.
 
Eğitimleri süresince öğrenciler, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi derslerini alırlar. Meslek dersleri olarak da; Sosyal Antropolojiye Giriş, Kütüphaneciliğe Giriş, Kitap ve Kütüphane Tarihi, Osmanlıca, Psikolojiye Giriş, Bilim Tarihi ve Uygulamalı İstatistik, Araştırma Metotları, Katalog ve Sınıflandırma, Müracaat ve Bibliyografya, Osmanlıca ve Kütüphane İşlemleri, Katalog ve Sınıflandırma Uygulaması, Müracaat ve Bibliyografya Uygulaması, Kütüphane İşlemleri, Araştırma Kütüphaneleri, Nadide Eserler ve Nadide Eserler Kütüphaneleri, Süreli Yayınlar, Çocuk Kütüphaneleri ve Kütüphane Programlamaya Giriş, Kitap Dışı Materyal, Halk Kütüphaneleri, Yönetim Teknikleri ve Mevzuat, Katalog ve Sınıflandırma, Müracaat ve Bibliyografya Uygulaması, Okul Kütüphaneleri, Kütüphane Otomasyonu derslerini almışlardır.Üçüncü sınıftan itibaren öğrenciler staj yapmak zorundaydılar.
 
Kütüphanecilik öğretmeni, Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde, Milli Kütüphanede, halk kütüphanelerinde, üniversite kütüphanelerinde, okul kütüphanelerinde, arşivlerde, dokümantasyon merkezlerinde ve özel kütüphanelerde çalışabilir.
 
Eğitimin en önemli aracı kitaplardır. Toplumumuzda okumaya verilen önemle birlikte kütüphane alışkanlığı giderek gelişme göstermekte, hizmeti yaygınlaştırmak için halk kütüphaneleri kurulmaktadır.
 
Özel ve kamu kuruluşları da kütüphanelere verilen önemin artmasına bağlı olarak, kurum kütüphanelerinde bu alanda eğitim görmüş olan kişileri çalıştırmaya başlamışlardır.
 
30. MAKİNE / TESVİYE / KALIP  ÖĞRETMENİ  
     
Makine/Tesviye/Kalıp Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin tesviye (talaşlı üretim) öğretmenliği ve kalıpçılık öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)”  puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Üretim Teknolojisi, Tasarı Geometri, Tornalama Tekniği, Frezeleme Tekniği, Taşlama ve Alet Bileme Tekniği, Kalite Kontrol, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Tesviye Kullanımı, CNC Tezgahlarda Üretim Tekniği, Kalıp Tasarımı, Prototip Geliştirme, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Zaman ve Hareket Etüdü, Hidrolik ve Pnömatik, Takım Tasarımı, Üretim Yöntemleri, Malzeme Bilgisi, Kalıp Tekniği, Sac Metal Kalıp Tekniği, Üretim Planlaması, İş Kalıpları Konstrüksiyonu, Kalıp Teknikleri, İleri Kalıp Yapım Teknikleri vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Teknik eğitim fakültelerinin Tesviye (talaşlı üretim) Öğretmenliği ile Kalıpçılık Öğretmenliği  bölümünü bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının tesviye ve benzeri bölümlerinde (makine, kalıp, CNC nümerik kontrollü makineler, kontrol ve enstrümantasyon, hidrolik-pnömatik teknolojisi, mikroteknik, takı tasarımı, plastik işleme, kuyumculuk vb.) çalışabilirler. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Kendi işlerini kurabilirler.
 
31. MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENİ
 
Makine Ressamlığı  Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe, görme keskinliğine, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme, zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip kimseler olmaları gerekmektedir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı teknik eğitim fakültelerinin makine resmi ve konstrüksiyonu öğretmenliği, tasarım ve konstrüksiyon öğretmenliği, model öğretmenliği  bölümlerinde verilmektedir. Ayrıca şu anda eğitimi verilmeyen Model Öğretmenliği bölümünden daha önceki yıllarda mezun olanlar da makine ressamlığı öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Üretim Yöntemleri, Cisimlerin Dayanımı, Mekanik İmalat Tasarımı, Bilgisayar Destekli Çizim, Makine Resmi, Mekanizma Tekniği, Akışkanlar Mekaniği, Makine Elemanları, İş Kalıpları Tasarımı, Makine Tasarımı, Perspektif, Makine Dinamiği, Prototip Geliştirme, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş,  Birey ve Öğrenim Metotları, Ergonomi vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve mesleğe yönelik eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Makine ressamlığı branşının dışında diğer bölümlerin teknik resim ve meslek resmi derslerine de girebilmektedirler. Bunun yanı sıra özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ülke nüfusundaki hızlı artışla birlikte yeni teknik okullar açılmakta ve bunun sonucunda teknik öğretmenlere duyulan gereksinim de artmaktadır.
 
32. MATEMATİK ÖĞRETMENİ
 
Matematik Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe  sahip, matematiğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.
 
Meslek eğitimi  çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin matematik öğretmenliği veya ilköğretim matematik öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi beş yıldır.
 
Ayrıca, üniversitelerin matematik, matematik-bilgisayar ve matematik mühendisliğ bölümünü bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.
 
Eğitim süresince öğrenciler, Matematik, Analitik Geometri, Genel Fizik, Analiz, Lineer Cebir, Soyut Matematik, Soyut Cebir, Nümerik Analiz, Kısmi Türev, Reel Analiz gibi dersler alırlar. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapılmaktadır.
 
Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, matematik öğretmeni olarak görev yapabilirler. Matematik dersi dışında Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri,  İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel dershanelerde  çalışabilirler.
 
33.  MATBAA  ÖĞRETMENİ
 
Matbaa  bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, el ve gözlerini eş- güdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı teknik eğitim fakültelerinin matbaa öğretmenliği  bölümünde  verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Yazı ve Tipografi, Matbaa Terminolojisi, Fotografi, Genel Dizgi Teknolojisi, Elektronik Dizgi Sistemleri, Ofset Baskı Teknolojisi, Montaj Sistemleri, Baskı Kalıp Teknolojisi, Ciltleme, Elektronik Baskı Teknolojisi, Baskı Teknikleri, Renk Bilgisi, Kartonaj, Ofset Baskı Makineleri, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş,  Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Teknik eğitim  fakültelerinin  matbaa  öğretmenliği   bölümlerini  bitirenler, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının  matbaa bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak, Matbaa, Dizgi, Baskı (Tipo, Ofset), Reprodüksiyon ve Klişe, Cilt ve Serigrafi, Konstrüksiyon ve Klişe, Fotoğraf Kilişe, Klasik Ciltçilik branşlarında ders verirler.
 
Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu sektöründe ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işlerini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptirler.
 
34. MAHALLİ  İDARELER GURUBU ÖĞRETMENLİĞİ
 
Mahalli idareler grubu  öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
Mahalli idareler grubu öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel ifade yeteneğine sahip, sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe, ile  tarihe meraklı ve halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi konularında  iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Ayrıca halkla ve üst makamlarda devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneğine sahip, kamu yönetimi konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilecek kadar uyumlu ve geçimli olmaları beklenir.
 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin muhasebe ve finansman  öğretmenliği”ve büro yönetimi öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Muhasebe ve finansman  öğretmenliği  bölümüne girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlık  (EA),  büro yönetimi öğretmenliği bölümüne girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında(ÖSS)  yeterli  Sözel (SÖZ) puanı almak gerekir. Ayrıca siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kamu yönetimi, şehir ve bölge planlaması, çevre mühendisliği  bölümlerini bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.
 
Eğitim süresince; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin yanısıra Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi, Alan Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş,   Moda Resim, Temel Dikiş Teknikleri, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Yapma Bebek Teknikleri, Takı Tasarımı, Deri-Giyim Aksesuarları Geleneksel Başlık Tasarımı,  Temel Dokuma Teknikleri, Temel Örgü Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Temel İşletme Teknikleri, Halk Bilimi, Deri Teknolojisi, Moda resmi, Çiçek Düzenleme, Teknik Resim, Türk Süsleme Sanat Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Şapka Yapım Teknikleri, Gelin Başı ve Buketi, Sergi Grafiği, Geleneksel Türk El Sanatları, Genel İşletme, Alan Araştırma Teknikleri, Boya ve Baskı Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesapları Türk Süsleme Motifleri meslek dersleri ile Öğretmenlik Mesleğine Giriş , Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretim Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Mataryal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.
 
Mahalli idareler grubu öğretmenleri kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının  mahalli idareler grubu bölümlerinde meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer bölümlerin mahalli idareler grubu ile ilgili derslerine girebilirler. Ayrıca meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde  görev alabilirler. Kendi işlerini  kurabilirler.
 
35. METAL İŞLERİ ÖĞRETMENİ
 
Metal İşleri Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe, göz ve ellerini eşgüdümle, ellerini ustalıkla kullanmada üstün beceriye sahip, belli bir noktaya dikkatini yoğunlaştırabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, şekil ilişkilerini görebilen, yapılacak işi zihninde canlandırabilen kimseler olmaları gerekir.
     
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı teknik eğitim fakülteleri metal öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince; Kaynak Teknolojisi, Kaynak Tekniği, Plastik Şekil Verme, Malzeme Bilgisi, Mekanik, Metalografi, Kalıplama Tekniği, Makine Elemanları, Metal  İşleri Üretim Tekniği, Konstrüksiyon Resmi, Isıl İşlemler, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Modern Kaynak Teknikleri, Yüzey Koruma İşlemleri, Metal İşleri Kalite Kontrolü, Özel Kaynak Teknikleri, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş,  Birey ve Öğrenim  Metotları vb.  dersler  verilmektedir.  Öğrenciler  eğitimleri  sırasında  okullarda  uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde çalışılabilmektedirler. Metal işleri, soğuk demircilik, kaynakçılık, sac işleri, sıcak demircilik, dövme demircilik, bakır işlemeciliği (metal levha işlemeciliği), ziraat makine ve aletleri, yapı ve tamiratı, alüminyum doğrama, kaporta tamirciliği, kalaycılık, kazan imalatçılığı, haddecilik, çelikhane işletmeciliği branşlarında görev alabilirler. Ayrıca bütün bölümlerin teknik resim derslerine girebilirler. Kendi işlerini kurabilirler.
 
36. MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENİ
 
Mobilya ve Dekorasyon Öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde akademik  yeteneğe sahip, bilgi ve becerilerini  başkalarına öğretmekten hoşlanan, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin mobilya ve dekorasyon öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Mobilya Konstrüksiyon, Ahşap Malzeme Teknolojisi, Tasarı Geometri, Masif Mobilya İmalat Tekniği, Modern Mobilya İmalat Tekniği, Ahşap Malzeme Mukavemeti, Mobilya ve Dekor Süsleme, Döşeme Teknolojisi, Üst Yüzey Teknolojisi, Mobilya Stilleri, Grup Mobilya Tasarımı, Klasik Mobilya Teknikleri, Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında mesleğin eğitiminin verildiği eğitim kurumlarında uygulama yapmaktadırlar.
 
Teknik eğitim fakültelerinin mobilya ve dekorasyon öğretmenliği bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının mobilya ve dekorasyon bölümlerinde atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev yaparlar. Mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının mobilyacılık, mobilya döşemeciliği, oto döşeme, cila, lake, boya ve polyestercilik, oymacılık, kakmacılık, doğramacılık, kasa, karoser imalatçılığı, mobilya iskeletçiliği, ağaç işleri tornacılığı, ahşap karoserciliği ve tekne imalatçılığı branşlarında derslere girebilirler. Ayrıca döşemecilik, ayakkabıcılık, iç mekan tasarımı bölümlerinin bazı teorik ve uygulamalı meslek derslerine de girebilirler. Kendi işyerlerini açabilirler.
 
37. MODEL  ÖĞRETMENİ
 
Model bölümü atölye ve meslek dersi öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, Ankara Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,  Metal Eğitimi Bölümü, Döküm-Model Ana Bilim Dalının Model Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci  alınmamaktadır.
     
Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır.
 
Eğitim süresince, Döküm Teknolojisi, Döküm Teknikleri, Mekanik, Makine Elemanları, Model Teknolojisi, Model Teknikleri, İş Güvenliği, Model İmalat Teknolojisi, Malzeme Bilgisi, Matematik, Model Meslek Resmi, Talaşlı Model İmalat Teknikleri, Özel Model Teknolojisi, Model İmalat Makineleri, Cisimlerin Dayanımı, Metal ve Plastik  Model Teknikleri, Metal ve Alaşımların Katılaşması, Makine Elemanları, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Eğitimlerini bitirenler, kamu ve özel        kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının model  ve benzeri bölümlerinde atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işlerini kurabilirler.
 
38. MOTOR (OTOMOTİV)  ÖĞRETMENİ
 
Motor (otomotiv) Öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin motor (otomotiv) öğretmenliği  bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, İmalat İşlemleri, İçten Yanmalı Motorlar Tekniği, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Bilgisayar Destekli Çizim, Şasi Güç Aktarma Organları, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otomotiv Ölçme Tekniği, Motor Termodinamiği, Otomotiv Makine İşlemleri, Motor Test Teknikleri, Taşıtlarda Mekanik Titreşimler, Motor Dinamiği, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında otomotiv (motor), gemi makineleri, iş makineleri, uçak bakımı teknisyenliği, motor yenileştirmeciliği, oto-motor tamiri, dizel motorları, yakıt pompa ve enjektör ayarcılığı, ön düzen ayarcılığı, oto boyacılığı, oto elektrikçiliği branşlarında ders verebilirler. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler.
 
39. MUHASEBE GURUBU ÖĞRETMENİ
 
Muhasebe Grubu  Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, matematiğe ve sosyal bilimlere ilgili kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.
 
Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının işletme bölümü, iktisat bölümü, muhasebe bölümü ile maliye bölümlerini bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.
 
Eğitim süresince, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Muhasebesi, Finansal Tablolar Analizi, Türk Vergi Sistemi, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Uygulamaları, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda muhasebe grubu branşında çalışmaktadırlar. işletme bilgisi, muhasebe, ekonomi ve ticaret matematiği  gibi derslere girerler. Özel kuruluşların muhasebe servislerinde çalışan meslek elemanları da vardır. Ayrıca  özel dershanelerde çalışabilir ve kendi işyerlerini (muhasebe büroları) açabilirler.
 
40. MÜZİK ÖĞRETMENİ
 
Müzik Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel  yeteneğe, gelişmeye elverişli bir müzik kulağına sahip, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin eğitim fakültelerinin  müzik öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmek ve özel yetenek sınavını kazanmak gerekmektedir.
 
Ayrıca  müzik bölümü ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarlarının; Temel Bilimler, Kompozisyon, Ses Eğitimi, Müzik Bilimleri, Çalgı Bölümleri (Nefesli çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar), Bando Şefliği, Folklor ve Etnomüzikoloji, Müzikoloji, Opera, Şan ve Opera,  Türk Sanat Müziği, Çalgı Yapımı, Şan, Türk Halk Oyunları bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını veya Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da müzik öğretmeni olarak atanabilirler.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müzik öğretmeni olarak çalışırlar. Koro, çalgı ve çalgı toplulukları, dini musiki, çalgı bakımı ve onarımı, sanat sosyolojisi, sanat eserlerini inceleme, geleneksel ve çağdaş Türk müziği, müzik tarihi, grupla çalışma teknikleri, müziksel işitme ve okuma, orkestra, piyano-çalgı konularında ders verirler. Yetenekli kişilere özel müzik dersleri de verebilirler. Öğrencilere müzik alanında kuramsal ve uygulamalı çeşitli derslerin yanı sıra ortak dersler ve öğretmenlik formasyonu dersleri verilmektedir. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapılmaktadır.
 
41. NAKIŞ ÖĞRETMENİ
 
Nakış Öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde genel yeteneğe sahip, ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen, yaratıcı ve estetik değerlendirme gücüne sahip, renkleri ayırt edebilen, şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Nakış Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince öğrenciler, El Nakışları, Makine Nakışları, Temel Sanat derslerini alırlar. Ayrıca  işe uygun araç-gerecin seçimi, kullanımı, bu araçların bakımı, basit onarımı ve korunması gibi konularda dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Nakış öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) el ve makine nakışları dersine girerler.Özel işyerinde çalışabilirler. Olanakları elverenler, kendi işyerlerini açabilirler.
 
42. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ/ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
 
Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan, çocukların duygularını anlayabilen, çocuklar üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği ve çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği  bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Okul öncesi öğretmenliği bölümüne girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)”, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği ve çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği  bölümlerine de  girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (S)” puanı almak gerekmektedir.
 
Ayrıca çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü (lisans-yüksek lisans) mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz yüksek Lisans programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan Pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmen olarak atanabilirler.
 
Eğitim süresince öğrenciler, çocuk gelişimi psikolojisini, anatomisini ve biyolojisini,  plan yapmak ve uygulamak için gerekli bilgileri öğrenir, müzik, drama, oyun konularında bilgi sahibi olur, özürlü çocukların özellikleri ve entegre eğitimi, insan ilişkileri ve psikolojisi, kurum yönetimine ilişkin dersler, çocuk sağlığı, ilkyardım, öğretim teknikleri vb. konularda kuramsal ve uygulamalı dersler alırlar. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilirler. Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler. Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler.
 
Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş ve anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
 
43. ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel  yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, sosyal konulara özellikle eğitim konularına meraklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi eğitim fakülteleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ile felsefe grubu öğretmenliği  bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi  rehberlik  ve psikolojik danışmanlık bölümünde dört yıl, felsefe grubu öğretmenliğinde ise beş yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.
 
Ayrıca psikoloji bölümünü, felsefe bölümünü (En az 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığını belgeleyenler) ve sosyoloji bölümünü (En az 16 kredi felsefe,  16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık aldığını belgelendirenler) bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.   
 
Eğitim süresince; Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği, Eğitim Sosyolojisi, Gelişim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Hukuku, Hizmet-içi Eğitim, Endüstri Psikolojisi, Eğitim İdaresi gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar. Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmen liselerinde görev yapabilirler.
 
44. PSİKOLOJİ ÖĞRETMENİ
 
Psikoloji Öğretmeni  olmak isteyenlerin üst düzeyde  genel yeteneğe, sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip, sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi  gelişmiş,  psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyan, insanları seven ve onları anlamaya istekli kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin  fen-edebiyat   fakültelerinin psikoloji   bölümünde  verilmektedir. Ancak psikoloji  bölümü mezunlarından   Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  psikoloji    öğretmeni   olarak  çalışabilirler. Eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim sırasında Eğitime  Giriş, Temel Felsefe, Mantık, İstatistik ve Sosyolojinin yanı sıra Psikolojiye Giriş, Eğitim  Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi,  Eğitim  Tarihi, İstatistik ve Araştırma gibi temel dersler yanında Öğrenme Psikolojisi, Çocukluk, Gençlik Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Psikometri, Ruh Sağlığı, Rehberlik alan dersleri  okutulmakta  ve  uygulamalar  yaptırılmaktadır. Öğrenme psikolojisi, Deneysel Psikoloji, Çağdaş Psikoloji Akımları, Gelişim Psikolojisi (çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık), Fizyolojik Psikoloji, Psikolojik Testler, Zeka-Kişilik Psikolojisi, Anormal Davranış Psikolojisi gibi alanlarda meslek dersleri verilmektedir.
 
Psikoloji öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında ve dershanelerde, çalışabilirler.
 
45. PLASTİK İŞLEME/PLASTİK TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ
 
Plastik İşleme/Plastik Teknolojisi  Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekiller arasındaki ilişkileri görebilen, tasarım gücü kuvvetli, yaratıcı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin tesviye/makine öğretmenliği ve kalıp öğretmenliği bölümlerinde verilmekte olup, atamaları  plastik işleme/plastik teknolojisi  öğretmeni olarak yapılmaktadır. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)”  puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Üretim Teknolojisi, Tasarı Geometri, Tornalama Tekniği, Frezeleme Tekniği, Taşlama ve Alet Bileme Tekniği, Kalite Kontrol, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Tesviye Kullanımı, CNC Tezgahlarda Üretim Tekniği, Kalıp Tasarımı, Prototip Geliştirme, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Zaman ve Hareket Etüdü, Hidrolik ve Pnömatik, Takım Tasarımı, Üretim Yöntemleri, Malzeme Bilgisi, Kalıp Tekniği, Taşlama ve Alet Bileme Tekniği, Sac Metal Kalıp Tekniği, Üretim Planlaması, İş Kalıpları Konstrüksiyonu, Kalıp Teknikleri, İleri Kalıp Yapım Teknikleri vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Teknik eğitim fakültelerinin tesviye/makine öğretmenliği ile kalıp öğretmenliği  bölümünü bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarının tesviye ve benzeri bölümlerinde (makine, kalıp, CNC nümerik kontrollü makineler, kontrol ve enstrümantasyon, hidrolik-pnömatik teknolojisi, mikroteknik, takı tasarımı, plastik işleme, kuyumculuk vb.) çalışabilirler. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Kendi işlerini kurabilirler.
 
     
46. RADYO-TELEVİZYON ÖĞRETMENİ
 
Radyo-Televizyon Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst  düzeyde akademik yeteneğe ve ayrıntıları algılama gücüne sahip, okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, düşüncelerini sözle ve yazı ile etkili bir biçimde ifade edebilen, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.
 
Radyo-televizyon öğretmenliği eğitimi üniversitelerin  elektronik ve haberleşme öğretmenliği ile elektronik öğretmenliği  bölümlerinde verilmekte olup atamaları radyo-televizyon öğretmeni olarak yapılmaktadır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında  (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir. Eğitim süresi dört yıldır. Ayrıca, radyo-televizyon ve sinema bölümü, radyo ve televizyon bölümü, sinema ve televizyon bölümü, medya iletişim sistemleri bölümü mezunlarından Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullarda radyo-televizyon öğretmeni   olabilirler. Radyo-televizyon ve sinema bölümü, radyo ve televizyon bölümü, sinema ve televizyon bölümü, medya iletişim sistemleri bölümlerine girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında  (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Sosyoloji, Psikoloji, Siyasi Tarih, Ekonomi, Hukuk, İstatistik, Gazetecilik, Fotoğraf, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Program Yapımcılığı, Televizyon Haberciliği, Yayın Yolu ile Halk Eğitimi gibi dersler verilir. Üniversitelerin gazetecilik, radyo-televizyon, sinema bölümünü bitirenler istedikleri takdirde iletişim meslek liselerinde konularıyla ilgili ders verebilirler.
 
47. REHABİLİTASYON ÖĞRETMENİ
         
Rehabilitasyon Öğretmeni olmak isteyenlerin, fen bilimlerine özellikle biyoloji ve  fiziğe ilgili  ve bu alanlarda başarılı, bedence güçlü  ve  dayanıklı, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, el ve parmak becerileri gelişmiş, başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan, sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksekokullarında fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir. Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar  rehabilitasyon  öğretmeni olarak atanırlar..
 
Özürlüleri topluma kazandırmanın ve onları üretken işlerde çalıştırmanın bilincine varıldıkça rehabilitasyon öğretmeninin  önemi giderek artmakta ve daha fazla elemana gereksinim duyulmaktadır.
 
48. REHBER ÖĞRETMEN
 
Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin üst düzeyde  genel yeteneğe, sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip, sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi  gelişmiş kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleki eğitim çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde verilmektedir. Eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.
 
Ayrıca, psikoloji bölümü mezunlarından Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullarda  rehber   öğretmen   olarak  çalışabilirler.
 
Bunların dışında, daha önceki yıllarda eğitimde psikolojik hizmetler bölümü/anabilim dalından  mezun olanlar da  MEB tarafından bu alanda rehber öğretmen olarak atanabilirler.
     
Eğitim sırasında Eğitime  Giriş, Eğitim  Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi,  Eğitim  Tarihi, İstatistik ve Araştırma gibi temel dersler yanında Öğrenme Psikolojisi, Çocukluk, Gençlik Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Psikometri, Ruh Sağlığı, Rehberlik alan dersleri  okutulmakta  ve  uygulamalar  yaptırılmaktadır.
 
Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim     ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde çalışabilirler.
 
49. RESİM / GRAFİK ÖĞRETMENİ
 
Resim/grafik öğretmeni olmak isteyenlerin,  üst düzeyde genel yeteneğe sahip, şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen, hayal gücü zengin, tasarımlarını çizgilerle ifade edebilen, estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin uygulamalı resim öğretmenliği, mesleki resim öğretmenliği ve grafik öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Bölümler Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Eğitim süresi dört yıldır. Ayrıca grafik bölümü/anasanat dalı ve resim bölümü mezunlarından Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da resim/grafik  öğretmeni   olabilirler.
 
Eğitim süresince, Temel Sanat Eğitimi, Grafik Tasarım Uygulama, Desen, Yazı, Tipografi, Fotoğraf, Teknik Resim, Estetik, Sanat Tarihi, Bilgisayar Grafiği, Tasarım Psikolojisi, Tasarım Teorisi ve Yöntemler, Grafik-Tasarım ve Uygulama, Tanıtım Grafiği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Genel Öğretim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  meslek liselerinde grafik ve resim branşlarında ders vermektedirler. Özel sektörde eğitici veya grafiker olarak görev alabilirler. İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.
 
50. RESİM-İŞ / RESİM ÖĞRETMENİ
 
Resim–iş/resim öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe, renkleri ayırt edebilme gücüne, el ve parmak becerisine, göz-el koordinasyonuna, şekilleri ve renkleri ayırt edebilme ve uzay ilişkilerini görebilme  yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı mesleki eğitim, mesleki yaygın eğitim ve eğitim fakültelerinin resim öğretmenliği ve resim-iş öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için  Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmek ve özel yetenek sınavını kazanmak gerekmektedir. Ayrıca resim  bölümünü bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.
 
Eğitim süresince, antik çağdan günümüze sanatın tüm estetik kurumlarının genel çizgileri ile  kuramlar arası ilişki ve çelişkiler,  temel sanat eğitimi uygulamalarında plastik elemanlar (renk, çizgi, leke, doku, kompozisyon, denge, hareket, ritim, form, hacim, ışık vb.) ve sanat kuramları konularında eğitilirler ve özgün baskı yöntemleri ile yeni anlatım ve tasarım olanaklarını geliştirerek bu konularda bilgi ve beceri kazanırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında resim branşlarında ders vermektedirler. Özel sektörde eğitici  olarak görev alabilirler. İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.
 
51.    SAĞLIK BİLGİSİ / SAĞLIK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ
 
Sağlık bilgisi/Sağlık meslek bilgisi dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin, sözel yeteneği gelişmiş, okumayı seven, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilen, biyolojiye ve psikolojiye ilgili, insanlara yardım etmekten ve onları eğitmekten hoşlanan, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, onları etkileyebilme ve yönlendirme gücüne sahip kimseler olması gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, sağlık eğitim fakültelerinin sağlık eğitimi bölümlerinde verilmektedir. Öğrenci Seçme  Sınavında (ÖSS)   sağlık eğitimi lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak gerekmektedir. Eğitim süresi dört yıldır.
 
Dört yıllık eğitim süresince, Matematik, Bilgisayar, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Hastalıklar Bilgisi,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Çevre Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Kimya, Biyokimya, Fizik, Biyoloji, Genetik, İnsan Anatomisi, Histoloji, Tıbbi Terminoloji(tıp terimleri), Sosyoloji, İş Güvenliği ve Sağlığı, Sağlık Sistemleri,  Biyoistatistik, Halkla İlişkiler, Beslenme, Yaşlılık ve Sorunları, Hasta Hakları, Aile Planlaması gibi dersler alırlar.
 
Sağlık eğitimcileri, Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli kuruluşlar, özellikle aile planlaması, çevre sağlığı merkezleri, kanser ve veremle savaş birimleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruşlarda  çalışırlar. Sağlık hizmeti ve eğitimi yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar ile basın ve yayın kuruluşlarının sağlık iletişimi alanlarında da görev alırlar. Ayrıca öğretmenlik formasyonu derslerini alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında sağlık bilgisi öğretmeni olarak da çalışabilirler. Sağlık Bakanlığına bağlı meslek liselerinde meslek dersleri öğretmenliği yapabilirler, üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokullarının öğretim kadrosunda görev alabilirler.
 
Sağlık eğitimcileri çoğunlukla öğretmen olarak çalışmaktadırlar.
 
52. SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ
 
Sanat tarihi öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  akademik yeteneğe sahip, görsel sanatlara ilgi duyan, resim, mimarlık, heykel gibi görsel sanat ürünlerinin özellikleri ve tarihsel gelişimi ile ilgili, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
Üniversitelerin eğitim fakültelerinde sanat tarihi öğretmenliği  bölümü bulunmamaktadır. Edebiyat fakülteleri ile fen  edebiyat fakültelerinin sanat tarihi  bölümü ile arkeoloji ve sanat tarihi bölümü sanat tarihi anabilim dalı mezunlarından  Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullarda  sanat tarihi  öğretmeni olabilirler.
     
Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Anadolu Türk Mimarisi, İslamiyet  Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Türk-İslam El Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat, Mimari Çizim, Fotoğrafçılık, İslam Tarihi, Osmanlıca, Bizans Sanatı, Arkeoloji, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sanat Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Türk Resim Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi vb. dersler verilmektedir.
 
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sanat tarihi öğretmeni olarak   çalışmaktadırlar.
 
53. SERAMİK ÖĞRETMENİ
 
Seramik Öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip, estetik görüş sahibi, seramik ürününe güzellik katabilen, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen, şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen, renkleri ayırt edebilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlayabilen, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
 
Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  seramik öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Burada yer alan bilgiler seramik öğretmenliği bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri  kapsamaktadır. 
 
Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Mesleğin eğitimine girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) saptanan baraj puanı almış olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
           
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek, Anadolu kız meslek liseleri, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde seramik öğretmeni olarak istihdam edilmektedirler.Bu elemanlar kamu ve özel sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler. Kendi adlarına atölye açabilirler.
 
54. SINIF ÖĞRETMENİ
 
Sınıf öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
 
Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, sözel ve sayısal  düşünme yeteneği gelişmiş, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği ve üstün zekalılar öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Genel Tarih, Genel Coğrafya, Temel Matematik, Temel Kimya, Genel Biyoloji, Müzik Öğretimi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, İlköğretimde Program  ve Geliştirilmesi gibi dersler verilmektedir. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapılmaktadır.
 
Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim okulları ve yatılı ilköğretim bölge okullarına sınıf öğretmeni olarak  atanırlar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da çalışabilirler.
     
55. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
 
Sosyal  bilgiler öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, okumaktan ve araştırma yapmaktan hoşlanan, hayal gücü zengin, yaratıcı ve genel kültürü olan, güçlü bir hafızaya sahip, sosyal konulara meraklı kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, İslamdan Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Psikolojiye Giriş, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Selçuklu Tarihi, Bitki Coğrafyası, Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası, Türkiye'nin Ekonomik Coğrafyası, Komşu Ülkeler Coğrafyası, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretmenlik Uygulaması gibi dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Sosyal bilgiler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında ve mesleki eğitim merkezlerinde; sosyal bilgiler branşında öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, Tarih, Milli Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Milli Coğrafya, Vatandaşlık ve İnsan  Hakları derslerine de girebilirler. İlköğretimin zorunlu olması ile bu alanda yetişen öğretmenlere gereksinim artmıştır.
    
56. SU ÜRÜNLERİ ÖĞRETMENİ
 
Su ürünleri öğretmeni olmak isteyenlerin, normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip, fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgi duyan, inceleme, araştırma merakı olan, açık havada çalışmaktan hoşlanan, sabırlı, dikkatli ve düzenli, elleri, ayakları ve gözleri sağlam kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin su ürünleri bölümü/ mühendisliği ve balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerinde verilmekle beraber, bu bölümlerden mezun olanların öğretmen olabilmeleri için,  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını  veya Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlamaları gerekir. Bu bölümlere girebilmek için  “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.  Eğitim süresi dört  yıldır.
 
Eğitim süresince aşağıda belirtilen dersler verilir. Botanik I, Ekonomi I, Meteoroloji I, Kimya I, Matematik I, Zooloji I, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Zooloji II, Fizik I, Toprak Bilgisi, Kimya II, Tarımsal Ekoloji, Analitik Kimya I, Türkiye Suları, Bilgisayar Programları, Kültür Teknik, Hayvan Yetiştirme, Genel Mikrobiyoloji, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Dili, Tarla Bitkileri, Statik ve Mukavemet, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi, Genetik, Anatomi ve Fizyoloji, Hayvan Besleme Biyokimyası, İnşaat-Malzeme Bilgisi, İstatistik, Hidrobiyoloji, Proje Hazırlama Teknikleri, Oşinografi, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Populasyon Dinamiği, Balık Biyolojisi, Bitkisel Su Ürünleri ve Üretim Teknolojisi, Su Mikrobiyolojisi, Su Kirlenmesi ve Kontrolü, Su Ürünleri Teknolojisi,
İç Su Balıkları ve Üretim Tekniği, Kabuklu Su Ürünleri ve Üretim Tekniği, Su Ürünleri Mevzuatı, Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, Su Kalitesi, Hidrolik, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi, Balık Üretimi Tesisleri ve Planlaması, Balık Hastalıkları, Balık Avlama Yöntem ve Araçları, Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği, Hayvan Islahı, Balık Besleme, Tarımsal Yayım ve Haberleşme.
 
Fakültelerin su ürünleri bölümü/mühendisliği ve balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümlerini  bitirenler kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarında  atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer bölümlerin su ürünleri bölümü/mühendisliği ve balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümleri ile ilgili derslere girebilirler. Ayrıca meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Kendi işlerini  kurabilirler.
 
57. SÜS BİTKİLERİ ÖĞRETMENİ
        
Süs bitkileri öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, görme duyusu ve belleği güçlü, renkleri ayırt edebilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,  yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi süs bitkileri öğretmenliği olarak verilmemektedir. Üniversitelerin bitkisel üretim (bahçe bitkileri), biyoloji (botanik), süs bitkileri  bölümlerden mezun olanların öğretmen olabilmeleri için, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği  Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya  Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar da  bu alanda öğretmenlik yapabilirler. Bu bölümlere girebilmek için  “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.  Eğitim süresi dört  yıldır.
 
Eğitim süresince; Teknik Resim, Botanik, Ölçme Bilgisi, Matematik, Toprak Bilgisi, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Yabancı Dil I, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I, Beden Eğitimi, Dendroloji, Peyzaj Çizim Tekniği, Seracılık - I, Bitki Fizyolojisi, Sulama, Temel Bilgisayar Bilimleri, Yabancı Dil I  Türk Dili II, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II, Beden Eğitimi II,  Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi, Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Sera ve Salon Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Hastalıkları, Süs Bitkileri Zararlıları, Peyzaj Konstrüksiyonu, Seracılık – II, Genel Ekonomi ve Pazarlama, Süs Bitkileri Üretim Tekniği, Peyzaj Ekolojisi. Röleve ve Uygulama Tekniği, İstatistik, Peyzaj Projeleri Hazırlama Tekniği, Ağaç ve Çalılar, Seracılık – III, Örtü Bitkileri ve Çimler, Süs Bitkileri, Hasat Sonrası Teknolojisi Bilgisayar Programlama ve Uygulama, Seminer.
 
Süs bitkileri öğretmenleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.
           
58. TARİH ÖĞRETMENİ
 
Tarih öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş,   tarih ve   sosyolojiye ilgi  duyan,  sosyal  bilimlere  ilgili  ve bu alanda başarılı kimseler olmaları gerekir.
 
Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin tarih öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi beş yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.
 
Ayrıca, tarih bölümü mezunlarından Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  tarih  öğretmeni   olabilirler.
 
Eğitim süresince,  İslamiyet’ten Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Ülkeler Coğrafyası, Eğitim Sosyolojisi, Yeni ve Yakınçağda Türk Devletleri, Türk Kültür Tarihi  vb. zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.
 
Tarih öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (ilköğretim okulları, liseler, meslek liseleri vb.) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane ve benzeri kuruluşlarda görev yaparlar. Tarih öğretmenleri, tarih dersi dışında, Milli Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi derslerini verebilirler.
 
59. TEKSTİL ÖĞRETMENİ
 
Tekstil Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine ve matematiğe ilgi duyan, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, Mesleki eğitim fakültesi bünyesinde bulunan tekstil öğretmenliği, tekstil terbiye öğretmenliği, tekstil dokuma  öğretmenliği, tekstil dokuma ve örgü öğretmenliği, tekstil iplik öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince öğrenciler, Genel Dokuma Teknolojisi, Genel Boya-Apre Teknolojisi, Genel Hazır Giyim Teknolojisi, Pamuklu Dokuma Teknolojisi, Yünlü Dokuma Teknolojisi, Pamuk İpliği Teknolojisi, Tekstilde Kimyasal Testler, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Birey ve Öğrenme Süreci, Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğrenme gibi dersler alırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, tekstil -boya-baskı-desen, boya-apre, tekstil kalite kontrol, tekstil-iplikçilik, iplik,tekstil-dokuma, tekstil örme, örgü teknolojisi,  tekstil tasarımı branşlarında görev yaparlar. Özel sektörde yönetici veya teknik eleman olarak da çalışabilirler. İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.
     
60. TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ
 
Trikotaj  Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel  yeteneğe sahip, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen, renkleri ayırt edebilen, ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, makineleri çalıştırmaktan hoşlanan, uzun süre ayakta çalışabilecek fiziki güce sahip, dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, Gazi Üniversitesi Yaygın Eğitim Fakültesi Trikotaj Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.  Burada yer alan bilgiler  Trikotaj Öğretmenliği bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri  kapsamaktadır.  Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Trikotaj Temel Teknikleri, Mesleki Makine Teknolojisi, Trikoda Birleştirme Teknikleri, Trikotaj Süsleme Teknikleri, Çocuk Giysileri Yapım Teknikleri, Triko Ev Aksesuarları Yapım Teknikleri, Triko Kadın Giysileri Yapım Teknikleri, Triko Erkek Giysileri Yapım Teknikleri, Trikotaj Teknikleri ile Üretim, Trikotaj Eğitim ve Öğretiminde Metodoloji vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü, pratik kız sanat okulu ve halk eğitim merkezleri vb.) trikotaj branşında ders verirler. Mesleğe yönelik eğitim sunan özel eğitim kurumlarında, özel sektörde giyim endüstrisi ile ilgili atölyelerde çalışma olanağı bulabilmektedirler. Olanakları elverenler kendi işyerlerini açabilirler.       
 
 
61. TESİSAT TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENİ
 
Tesisat teknolojisi öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin Tesisat  Öğretmenliği ve Enerji Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Tasarı Geometri, Temel İmalat İşlemleri, Kaynak Tekniği, Cisimlerin Dayanımı, Sıhhi Tesisat Tekniği, Elektroteknik, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Sıhhi Tesisat Projesi, Isıtma Tekniği, İklimlendirme, Çevre Koruma, Termik Santraller, Soğutma Sistemleri, Hidrolik Santraller, Akışkanlar Mekaniği, Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile mesleki ve yaygın eğitim  kurumlarının   tesisat teknolojisi, soğutma ve iklimlendirme, tesisat, kalorifercilik, ısıtma-havalandırma, soğutma-havalandırma ve benzeri bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak  çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler.
 
62. TURİZM VE OTELCİLİK GRUBU ÖĞRETMENİ
 
Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe ve akademik yeteneğe sahip, başkalarına yardımcı olmaktan hoşlanan, iletişim becerileri gelişmiş, sabırlı, hoşgörülü kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği ile Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği  bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince, Genel Turizm, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Turizm İşletmeciliği, Turizm Pazarlama, Turizm Ekonomisi, Servis Bilgisi, Turizm Mevzuatı, Türk Mutfağı, Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kat Hizmetleri Yönetimi, Ön Büro Yönetimi, Animasyon, Turizm Yatırım Projeleri, Konaklama İşletmeleri, Yiyecek-İçecek Yönetimi, Turizmde Dış Tanıtım, Turizm Politikası, Bar Bilgisi, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme vb. dersler  verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaparlar. Aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Turizm ve otelcilik öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler turizm işletmeleri, sosyal tesisler ve otellerde, seyahat acentelerinde turizm elemanı, işletmecisi ve yöneticisi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.
 
63. TÜRKÇE ÖĞRETMENİ
 
Türkçe öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, dil ve edebiyata ilgi duyan, kitap okumayı seven kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi üniversitelerin eğitim fakültelerinin Türkçe öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır.  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.
 
Öğrenciler eğitim süresince, Türkçe Kompozisyon, Çağdaş Türk Edebiyatına Giriş, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı,  Yazılı ve Sözlü Anlatım, Çocuk Edebiyatı, Türkçe Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme vb. dersler alırlar. Eğitim sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
     
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçe öğretmeni olarak çalışırlar. Türkçe dersi dışında, Türk Dili ve Edebiyatı, Drama, Güzel Konuşma ve Yazma, Hızlı Okuma Teknikleri, Türk Lehçeleri, Edebi Sanatlar, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebi Metinler, Halk Bilimi, Yazı Sanatı vb. derslere girerler. Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da çalışabilirler.
 
64. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
 
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, dil ve edebiyata ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, eğitim fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi beş yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak gerekmektedir.
 
Ayrıca, Türk dili ve edebiyatı bölümü ve çağdaş Türk  lehçeleri ve edebiyatları bölümü mezunlarından Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  Türk dili ve edebiyatı  öğretmeni   olabilirler.
 
Öğrenciler  eğitimleri süresince Türkçe Kompozisyon, Osmanlıca,Türk Dilbilgisi, Türk Edebiyatı, Edebiyat Bilgileri ve Teorisi, Diksiyon, Türk Edebiyat Tarihi gibi derslerin yanı sıra  pedagojik formasyon dersleri alırlar ve son sınıfta  okullarda uygulama yaparlar.
 
Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında, özel okul ve dershanelerde branşlarında çalışabilirler. Türk dili ve edebiyatı dersi dışında Türkçe derslerine de girebilirler.
 
     
65. UÇAK BAKIMI TEKNİSYENLİĞİ GÖVDE - MOTOR HİZMETLERİ ÖĞRETMENİ
 
Uçak Bakımı Teknisyenliği Gövde-Motor Hizmetleri  Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, doğru, düzlem, cisim ve uzay ilişkilerini görebilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, teknik eğitim fakültelerinin Otomotiv Öğretmenliği bölümünde  verilmektedir.  Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak gerekmektedir.  Eğitim süresi dört yıldır.
 
Ayrıca, Uçak Gövde Bakım ve Uçak Motor Bakım  lisans programlarından  mezun olanlardan  Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar Uçak Bakımı Teknisyenliği Gövde-Motor Hizmetleri  öğretmeni   olarak  atanabilirler.
 
Eğitim süresince, İmalat İşlemleri, İçten Yanmalı Motorlar Tekniği, Elektrik-Elektronik Bilgisi, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Bilgisayar Destekli Çizim, Şasi Güç Aktarma Organları, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otomotiv Ölçme Tekniği, Motor Termodinamiği, Otomotiv Makine İşlemleri, Motor Test Teknikleri, Taşıtlarda Mekanik Titreşimler, Motor Dinamiği, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında otomotiv (motor), gemi makineleri, iş makineleri, uçak bakımı teknisyenliği, motor yenileştirmeciliği, oto-motor tamiri, dizel motorları, yakıt pompa ve enjektör ayarcılığı, ön düzen ayarcılığı, oto boyacılığı, oto elektrikçiliği branşlarında ders verebilirler. Özel sektörde eğitici, yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler.
           
66.  YAPI / YAPI RESSAMLIĞI / HARİTA VE KADASTRO ÖĞRETMENİ
 
Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro Öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde akademik yeteneğe, görme keskinliğine, şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, el ve gözü eşgüdümle kullanabilme, zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı teknik eğitim fakültelerinin Yapı Öğretmenliği ve Yapı Ressamlığı Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere  girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.
 
Eğitim süresince,Yapı Malzemeleri, Meslek Resmi, Yapı Teknolojisi ve Uygulaması (Kargir, Ahşap, Çelik), Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Mimari Tasarım, Sıhhi Tesisat Bilgisi, Statik, Beton Teknolojisi, Cisimlerin Dayanımı, Hidrolik, Çelik Yapılar, Yapı İşletmesi ve Maliyet Hesapları, Elektrik Tesisat Bilgisi, Yapı Projelerinin Analizi, Betonarme, Sulama Drenaj Ulaştırma, İşletmelerde Denetim ve Güvenlik, Yapı Laboratuarı, Yapı Teknolojisi, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları,  Genel Matematik, Teknik Bilimler (Statik, Dinamik), Mukavemet ve Makine Elemanları, Malzeme Bilgisi, Üretim Teknolojisi ve Teknik Resim gibi temel derslerin yanı sıra Makine, Resim, Üretim Teknolojisi, Kalite Kontrol, Proje Tekniği, Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları dersleri verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
     
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yapı (inşaat) bölümü bulunan meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde ve  mesleğe yönelik eğitim sunan özel eğitim kurumlarında inşaat, yapı ressamlığı, yapı, altyapı, üstyapı branşlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca harita ve kadastro, restorasyon ve konservasyon bölümlerinin derslerine de girebilirler. Bunun yanı sıra, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma  durumu söz konusu olmamaktadır.
 
67. YABANCI DİL ÖĞRETMENİ
 
Yabancı dil öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde  genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş, inceleme, araştırma merakı olan, yabancı dile karşı ilgili ve bu alanda başarılı, belleği güçlü kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleki eğitim üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin         İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği   bölümlerinde verilmektedir. Eğitim süresi dört yıldır. Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme  ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) ile Yabancı Dil Sınavı’na (YDS) girmek ve Yabancı dil sınavında yeterli puan almak gerekmektedir.  Ayrıca;
 
          İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,
          Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü,
          Mütercim- Tercümanlık Bölümü,
          İngiliz  Dil Bilimi  Bölümü,
          Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü,
          Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü,
          Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü,
          İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü,
          İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü,
          Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü,
          Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
mezunlarından Ortaöğretim  Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans  Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon  Programını başarı ile tamamlayanlar,  lise ve dengi okullarda  yabancı dil öğretmeni   olabilirler.
 
Eğitim süresince, Sözlü Anlatım, Fonetik, Gramer, Yazılı Anlatım ve Metin Okuma, Yabancı Dil Grameri, Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe), Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil), Yabancı Dil Edebiyatı gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.
 
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  okullarda yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Japonca) öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda çalışabilirler. İngilizce öğretmenleri, İngilizcenin çok yaygın olarak kullanılmasından ötürü, diğer yabancı dil öğretmenlerine göre daha geniş iş olanaklarına sahiptirler. Yabancı dil öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup ticaret ve turizm şirketlerinde tercüman, üniversitelerde okutman olarak çalışabilmektedirler.
 
68. ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ
 
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin, üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel  yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlerle ve özellikle psikolojiyle ilgili, zihin  özürlü insanlara yardım etmeyi seven ve iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, eğitim fakültelerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği  bölümlerinde  verilmektedir.
 
Mesleğin eğitim süresi dört yıldır. Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.  Ayrıca özel eğitim öğretmenliği ve özel eğitim bölümlerini bitirenler de  bu alanda  öğretmenlik yapabilirler.  
 
Eğitim süresince, Eğitime Giriş, İnsan Biyolojisi, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Teknolojisi ve Özel Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Zihin Engelliler, Eğitimde Yaratıcılık, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme  Psikolojisi, Zihin Engellilerde Dil Gelişimi ve İletişimi, Okuma-Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi-Fen Bilgisi-Sosyal Bilgiler Öğretimi, Matematik Öğretimi, Aile ve Çevre Eğitimi, Davranış ve Sınıf  Kontrolü, Özel Öğretimde Yasa ve Yönetmelikler, Ders Planı Hazırlama Teknikleri, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.
 
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara sınıf öğretmeni (zihin engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Rehberlik araştırma merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.
 
 
 
 
YARARLANILAN KAYNAKLAR
 
 
1.      Türkiye İş Kurumu Meslek Danışma Merkezi Meslek Bilgi Dosyaları
 
2.      T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme
Dairesi  Başkanlığı
Çağdaş Öğretmen Profili-Ankara 1999
 
2.      Eğitimde  Program  Geliştirme - Selahattin  ERTÜRK-1986
 
3.      2000’li  Yılların Gözde Mesleği Öğretmenlik - Ö. Asım  SAÇLI
 
4.      Öğretmen  Yeterlilikleri - MEB
 
5.      DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı
 
6.      Meydan  Larousse  Ansiklopedisi
 
7.      Ankara Meslek Danışma Merkezi Meslek Bilgi Dosyaları
 
8.       www.gazi.edu.tr. Web sayfası
 
9.       2004 yılı ÖSS  Kılavuzları
 
10.   MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.07.2004 tarih  ve 119 sayılı Kurul Kararı
 
  
 
 
Kitap Hakkında Görüş ve Önerilerinizi aşağıda belirtilen iletişim adreslerine bildiriniz.       
 
 
Posta Adresi:
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı
                       06410-Sıhhiye/ANKARA
 
e-mail adresi:
 
isgucu.dairebsk@iskur.gov.tr
        
 
Tel      : 312 434 20 36
Faks   : 312 434 36 58